2 Yıllık Önü Açık Sağlık Bölümleri 2023-2024

saglk

2 Yıllık Önü Açık Sağlık Bölümleri 2023-2024

2 Yıllık Önü Açık Sağlık Bölümleri 2023-2024

Mezunların gerek devlette gerekse özel sektörde kolaylıkla iş bulabilecekleri, geleceği parlak 2 yıllık sağlık sizler için derledik:

  •  İlk Yardım ve Acil
  •  Odyoloji
  •  Fizyoterapi
  •  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  •  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
  •  Ağız ve Diş Sağlığı
  •  Radyoterapi
  •  Anestezi
  •  Eczane Hizmetleri
  •  Ortopedik Protez ve Ortez

2 Yıllık Önü Açık Sağlık Bölümleri 2023-2024

İlk Yardım ve Acil Nedir?

Bölümün amacı, acil tıbbi bakım gerektiren hastaları Acil Servis komuta merkezinin direktiflerine göre sağlık kuruluşlarına ulaştırmak, acil durumda olan hastalara ilk müdahaleyi uygulamak, gerekli ilaç ve sıvıları hastalara uygulamak, hastaların yaşamsal fonksiyonlarını idame ettirebilmesi için temel ve ileri hava yolu işlemlerini uygulamak, hastanın uygun taşıma teknikleri ile nakledilmesini sağlamak, ambulansı teknik, tıbbi araç ve gereçlerle kullanıma hazır hale getirmek için gerekli mesleki bilgi ve deneyime sahip acil tıp teknikerleri yetiştirmektedir. İlk ve acil yardım bölümünü tercih edecek öğrencilerin disiplinli, soğukkanlı, sorumluluk sahibi, iletişim yeteneği güçlü olması aranan başlıca özelliklerdir.

Paramedik olarak da bilinen ilk yardım ve acil bakım hizmetleri sık tercih edilen önlisans sağlık bölümleri arasında iş alanının genişliğiyle öne çıkan seçeneklerden biridir. Program, başta sağlık kurumları olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmet birimlerinde çalışacak nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefler. Herhangi bir acil hastalık veya kaza sonrasında meydana gelen ve müdahale gerektiren durumlardan hasta veya yaralının hayatını ve yaşam kalitesini korumak için zaman kaybetmeden yapılması gereken tüm tıbbi müdahaleler bölüm kapsamına girer.

odyoloji

Odyoloji Nedir?

Odyoloji; işitme, denge ve bunlarla ilişkili bozuklukların araştırıldığı bilim dalıdır. Odyoloji kelimesi iki kökten oluşur.  “Odyo” ve “loji” yani Türkçe karşılık olarak “ses” ve “mantık ya da bilim” kelimelerinin birleşimidir. Özünde, odyoloji işitme bilimidir. Odyolojide işitme değerlendirilmesi yapılmasının yanı sıra kulağın bir diğer fonksiyonu olan denge sistemini de incelemektedir.

Sağlıkla ilgili bölümler arasında son yıllarda öne çıkan bir diğer iş kolu işitme bilimi alanıdır. Özellikle mesleki ve teknik lise mezunlarının sıklıkla tercih ettiği odyoloji bölümü gelecek yılların gözde meslekleri arasında yer alır. Bölüm işitme cihazı teknolojileri ve iletişim bozuklukları alanında ön lisans derecesine sahip olmanızı sağlarken, laboratuvar çalışmaları ve klinik deneyler yoluyla eğitim boyunca odyometri hakkında pratik çalışmalar yapmanıza da yardımcı olur. Mezun kişiler kariyer hayatlarında işitme cihazı uzmanı, odyolog veya işitme cihazı teknisyeni olarak tüm sağlık kuruluşlarında çalışabilir.

fizyo

Fizyoterapi Nedir?

Fizyoterapi Bölümü bir ön lisans bölümüdür ve öğrenciler bu bölümde 2 yıl eğitim görmektedir. Fizyoterapi Bölümüne benzer olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü ise 4 yıllık bir bölümdür. İlgili üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Fizyoterapi Bölümü mezunları sağlık sektöründe çalışmalarını sürdürür. Fizyoterapi ne iş yaparsorusunun cevabı şu şekilde açıklanabilir; kişilerde doğuştan veya herhangi bir nedenden dolayı görülen sağlık sorunlarının tedavi sürecinde Fizyoterapi bölümü mezunları görev alır. “Fizik Tedavi Teknikeri” unvanı ile mezun olan kişiler, fizyoterapistlere ve doktorlara ilgili süreçte yardımcı olur.

Sağlık alanında çalışırken aynı zamanda rehberlik, fizyolojik destek ve bakım alanında uzmanlaşmak size cazip geliyorsa iki yıllık sağlık bölümleri arasında yer alan fizyoterapi hedeflerinize ulaşmanızı mümkün hale getirebilir. Bölüm, rehabilitasyondaki hastaların bakımı ve rehberliğini sağlamak için bir doktorla birlikte çalışma imkanı verir. Aynı zamanda hasta verilerinin bakım alan kişinin ilgili tedaviye nasıl yanıt verdiğini saptamada değerlendirilmesini, sürecin takip edilmesini ve analiz yapılmasını içerir. Fizyoterapi ön lisans mezunları her yaştan hastaya belirli yaralanma veya sakatlanma süreçlerinde hareket kabiliyeti kazandırılması ve zindelik düzeylerinin artırılmasında yardımcı olur.

tibbi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Nedir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, üniversitelerin ön lisans programları arasında yer alır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda; hastanın randevu işlemlerini düzenleme, hasta bilgilerinin sisteme girişini sağlama ve hastayı kurumun işleyişi hakkında bilgilendirme işlemlerini yürütür. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü, tıbbi ve idari bölümlerdeki yazışmalar ve evraklar gibi belgeleri arşivleme ve raporlama, tıbbi verileri derleyip bilimsel yöntemlerle analizini raporlama, hastalıkları uluslararası sistemlere uygun olarak kodlama işlemlerini yerine getirme görevlerini kapsar. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü aracılığı ile öğrencilere, tıbbi terminolojiye iyi düzeyde hâkim olma, teknolojiyi ve büroda bulunan teknolojik aletleri kullanabilme, hekimler, hastalar, çalışma arkadaşları ve toplumdaki diğer kişiler ile etkili iletişim kurabilme becerisine ulaşabilme, meslek ile ilgili donanım ve bilgilere sahip olma gibi yetkinlikler kazandırılmaya çalışılır.

Sağlık alanında görev almak aynı zamanda büro ve dosyalama işlemleri de yapmak isterseniz en iyi 2 yıllık sağlık bölümleri arasında yer alan tıbbi belgelendirme alanı sizin için doğru bir seçenek olabilir. 2019-2029 yılları arasında yüzde 10 istihdam artışı beklenen tıbbi sekreterlik diğer meslekler arasında ortalamadan daha hızlı bir yükselmeye sahiptir.(1) İçerdiği eğitim konuları anatomi ve fizyoloji, tıp etiği ve hukuku, tıbbi faturalandırma ve sigorta, tıbbı terminoloji, farmakoloji, müşteri ilişkileri, tıbbi kodlama ve tıbbi ofis prosedürlerini kapsar. Mezun kişiler yerel sağlık departmanları, hastaneler, klinikler, doktor muayenehaneleri, sigorta şirketleri, tıbbi araştırma departmanları gibi çoğu sağlık kuruluşunda görev alabilir.

biyo

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Nedir?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı; tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte edecek, sürekli bakımını yapacak, arıza olunca yerini saptayacak ve onaracak teknik personeli yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tıbbi cihazların tasarımı, geliştirilmesi, test edilmesi, bakımı ve onarımı ile ilgilenen bir bölümdür. Biyomedikal cihaz teknolojisi mezunları, sağlık sektöründe kullanılan tıbbi cihazların geliştirilmesi ve bakımı için teknik beceriler kazanırlar. Bu bölümde öğrenciler, elektronik, mekanik, bilgisayar bilimi, biyoloji ve tıp alanlarında eğitim alırlar.

Medikal bakım sürecinde kullanılan ekipmanın doğru çalışması, hata vermemesi ve hasta bakım süreçlerinde herhangi bir aksamaya sebebiyet vermemesi sağlık kurumları içerisinde en az tıbbi işlemler kadar önemlidir. Herhangi bi hastanenin veya sağlık kuruluşunun önemli bir üyesi olan biyomedikal cihaz teknisyenleri bu gibi durumların önüne geçebilecek yegâne kişilerdir. Hastane personeli, doktorlar ve hemşirelerle birlikte hayat kurtarmaya yardımcı olmalarının yanı sıra tüm tıbbi ekipmanların onarımı ve bakımından sorumludur. Bu ekipmanlar arasında solunum cihazları, kalp monitörleri, röntgen makineleri, defibrilatör gibi hayati önem taşıyan cihazlar yer alır. Bunların yanı sıra tıbbi iletişim sistemleri ve dijital denetleyiciler de biyomedikal teknikerlerinin uzmanlık alanıdır.

dis

Ağız ve Diş Sağlığı Nedir?

Ağız ve Diş Sağlığı bir önlisans programıdır ve bölümün amacı çalışacakları diş hekiminin yanında verilen dolgu, diş teli gibi birçok ürünün hazırlanması görevini yerine getirecek kişileri yetiştirerek sektöre katkı vermeleri beklenmektedir.Ağız ve Diş Sağlığı bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde disiplinli, sorumluluk sahibi, soğukkanlı ve sağlık sektörüne karşı ilgili olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

Ağız hijyeninin değeri güzel bir gülümsemenin çok ötesindedir. Diş kliniklerinde çalışanlar hastaların yalnızca gülümsemeleri ve ağız sağlığı konusunda kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine de doğrudan etki eder. Araştırmalara göre 2016-2026 yılları arasında yüzde 20 talep artışı ile karşılaşacak olan diş endüstrisinin teknikerlere duyduğu ihtiyaç da günden güne artış göstermektedir.(2) Bölüm mezunları diş hekimi asistanı, ağız ve diş sağlığı teknisyeni olarak tüm özel ve kamu hastanelerinde çalışabilme imkanına sahiptir.

radyo

Radyoterapi Nedir?

Radyoterapi Programının amacı; kanser hastalıklarının tedavisinde onkoloji uzmanı doktorun yardımcısı olarak çalışacak elemanları yetiştirmektir. Radyoterapi Teknikeri; radyoterapi alanında ön lisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun, radyasyon onkologlarına yardımcı olan ve yüksek teknolojili radyoterapi cihazlarını kullanan sağlık meslek mensubu olarak görev yapmaktadır.

Sağlık alanında hem maddi hem manevi açıdan tatmin edici meslekler arasında yer alan radyoterapi, ön lisans derecesiyle kanser tedavisi gören hastaların ihtiyaçlarını karşılama ve onkoloji ekibiyle bir arada çalışma fırsatı sunar. Vücuttaki kanser hücrelerini küçültmek ve onlardan kurtulmak için X ışınları ile tedavi veren lineer makineleri kullanan radyoterapi uzmanları onkologlar, onkoloji hemşireleri, dozimetristler ve diğer kanser tedavi ekip üyeleriyle bir arada çalışır.  Eğitimleri arasında tıbbi terminoloji, onkoloji, tedavi planlamaları ve uygulamaları, anatomi ve psikoloji, araştırma yöntemleri, fizik, bilgisayar bilimler, radyasyon tedavisi fiziği gibi alanlar bulunur.

anes

Anestezi Nedir?

Anestezi Programı, ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler yetiştirmektedir. Gelişmiş anestezi makineleri ve değişik anestezi teknikleri dışında, öğrencilere sterilizasyon ve acil hasta bakımı ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır

Hastane hizmetleri içerisinde dinamik yapısıyla bilinen ameliyathaneyi cazip bir kariyer basamağı olarak görüyorsanız sizi sevindirecek bir ön lisans eğitimi önerimiz var. Anestezi teknisyenleri, ameliyat öncesi ve sonrası önemli iş tanımına sahiptir. Ameliyat öncesi entübasyon kitleri, resüsitasyon torbaları, laringoskop bıçakları ve diğer birçok ekipmanı stoklama ve hazırlama işlemlerinden sorumludur. Ameliyat sonrasında anestezi ekibinin işlem sırasında ihtiyaç duyacağı yeniden kullanılabilir ekipmanların monte edilmesi ve hazırlanması, envanter kontrolü, malzeme siparişi, ekipman tamiri, hasta çizelge ve belgelerini doldurulması, diğer ekip üyelerinin eğitimi gibi görevler de anestezi bölümü okuyan kişilerin üstleneceği roller arasındadır.

eczane

Eczane Hizmetleri Nedir?

Günlük yaşamda en önemli ihtiyaçlarımızın karşılandığı eczaneler ihtiyaç sahibi hastaların ilaçlarını temin edebilecekleri kurumlara verilen isimdir. Eczane Hizmetleri bölümü ise bu alanda eğitim vermektedir. Bu bölümün amacı ilaç firmaları, ilaç üretim laboratuvarları veya ilaç satış kuruluşlarında görev alacak, ilaçlar ile ilgili her türlü bilgiye sahip olup müşterilerin taleplerine karşılık verecek yetkin elemanlarının yetiştirmektir.

Eczane hizmetleri alanında okuyacağınız ön lisans programları sağlık alanında geleceğe yönelik bir kariyer planlayanlar için kusursuz bir seçenektir. 2 yıllık TYT ile girilen sağlık bölümleri arasında yer alan eczane hizmetleri, eczacı veya teknisyen olmanın temellerine, eczacı asistanı ve profesyonellerinin hedeflerine odaklanan bir alandır. Farmasötik bilimleri seçecek kişilerin alacağı ana eğitim konuları arasında insan anatomisi, matematik, biyoloji, tıp etiği, sağlık terminolojisi, ilaçların etkinliği ve etkileşime girdiği konuları kapsayan organik kimya bulunur. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyenler ise eczacılık bilimi veya yönetimi alanlarını tercih ederek kariyer planlarına bir yenisini ekleyebilir, böylelikle ön lisans bilgilerini daha profesyonel hale getirebilir.

orto

Ortopedik Protez ve Ortez Nedir?

Ortez ve Protezbölümü, üniversitelerin lisans programında yer alan sağlık teknikerliği bölümüdür. Bu bölümün amacı; ortopedik ya da nörolojik hastalığı olan veya ortopedik alanda engeli bulunan kişilerin ihtiyaç duydukları cihazları yapan sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Bu bölüm, cihazları yapan personellerin yanı sıra ortopedi ve protez alanında tasarlama becerisi gelişmiş, medikal ürünler üreten firmalarda çalışabilecek donanımda sağlık personelleri de yetişir. Ortez ve Protez bölümüinsan üzerindeki anatomik yapıya ve fizyolojik işleyişe hakim, ortopedik ve nörolojik hastalıklar konusunda eğitim almış ve travma psikolojisine hakim sağlık personelleri yetiştirmek üzere eğitim vermektedir. Bölüm öğrencileri, atölye çalışmaları ile el işçiliği becerilerini geliştirip protez yapımını öğrenirler. Aynı zamanda bilgisayar üzerinden çizimler yaparak model tasarımı dersi alırlar. Bu sayede planlama yeteneği kazanırlar.

Fiziksel zorluklara sahip kişilere yardım etmenin bir yolu olan protez ve ortez alanı yapay uzuvlar, diş telleri gibi kas-iskelet sistemi ve sinir sistemi bozuklukları için bireylere estetik ve fonksiyonel protez yapan, atölye ekipmanlarını bu doğrultuda kullanmayı öğrenen teknikerler yetiştirir. Ortopedi, sağlık hizmetlerinin bir bileşenidir. Bu alanda uzmanlığa sahip uzmanlar uzvunun bir kısmı veya tamamı eksik olan hastalar için yapay uzuv tasarlayıp yerleştirirken ortotist ünvanına sahip kişiler hasta uzuvlarının veya omurgasının hareketini ve işlevini geliştirme üzerine odaklanır. Bir ortezist/protez uzmanı hem protez hem de ortez yapabilme becerisine sahip olarak bölümden mezun olur.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler: İş Garantili 2 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023-2024

Yorum gönder