29. Dönem POMEM Başvuru Şartları Nelerdir?

29 donem pomem basvuru sartlari nelerdir

29. Dönem POMEM Başvuru Şartları Nelerdir?

Gelecek planlarında Polis olarak devam etmek isteyen adaylar 2022-2023 yani 29. Dönem POMEM Başvuru Ne zaman? araştırmaya başladı. Bununla birlikte 29. Dönem  POMEM Başvuru Şartları Nelerdir? merak ediliyor. Bizde bu yazımızda, POMEM Başvuru Tarihi ne zaman ve Bu yıl POMEM bu yıl kaç kişi alacak? sorularını yanıtlamaya çalıştık.

29. Dönem POMEM Başvuru Şartları Nelerdir?

29 donem pomem basvuru sartlari

2022-2023 yani 29. Dönem POMEM başvuruları hakkında yapılan araştırmalar günden güne artmakta. Polis olmak isteyen adaylar mezun derecesine göre yapılan sınav ve mülakatları geçtiği takdirde farklı pozisyonlarda polis olabilirler. Devlete polis memuru yetiştirmek amacıyla kurulan bu merkezlerde, sınav ve mülakat sonrası alınan öğrenciler yatılı olarak polislik eğitimi alırlar ve mezun olduktan sonra polis memuru olarak atanırlar.

POMEM 29. dönem Başvuru zamanı başvuru şartlarına geçmeden önce POMEM Nedir? kısaca bilgi verelim.


POMEM Nedir?

pomem nedir

Öncelikle POMEM açılımını söyleyecek olursak, Polis Meslek Eğitim Merkezi demektir. Dört yıllık üniversite mezunları olan adaylar POMEM sınav ve mülakatları için başvuru yapabilirler. Başvuru sorasında gerekli sınav aşamalarında başarılı olmaları gerekmektedir. Toplamda üç aşamada uygulanan sınavlardan birincisi, ön sağlık kontrolüdür. Emniyet teşkilatında görev yapabileceklerin gerekli kriterlere sahip olması gerekmektedir. İkinci aşama fiziki yeterlilik sınavı ve üçüncü aşama da mülakat sınavlarıdır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin kısaltması olan POMEM, eğitim süresi altı ay olarak belirlenmiştir. Özel durumlarda bu süre dört aya kadar indirilebilmektedir. Her yıl yapılan sınavlar sonucunda POMEM başvurusu 3 aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar ön sağlık kontrol aşaması, fiziki yeterlik ve mülakat sınavları olarak düzenlenmiştir.


POMEM’ e Kimler Başvurabilir?

pomeme kimler basvurabilir

POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

 • a) T.C. vatandaşı olmak,
 • b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 • ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
 • d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 • e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 • f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 • ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 • 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 • m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

29. dönem POMEM Başvurusu Ne Zaman?

Adayların en çok merak ettiği konulardan olan 29. Dönem POMEM başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Lakin 28. Dönem POMEM alımı duyurusu aralık ayında açıklanmıştı ve bununla birlikte ön başvurular 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı. POMEM alımlarının son aşaması olan mülakat sonuçları ise 9 Haziran 2022 tarihinde ilan edilmişti. 29. Dönem POMEM ilanının da yıl sonunda açıklanması tahmin ediliyor.


POMEM Başvuru Şartları

POMEM başvuru şartları.

İçişleri Bakanlığı tarafından bir düzenleme yayımlandı ve Polis Akademisi Başkanlığı koordinesinde yapılan POMEM polis alımının sürecinde düzenlemeye yer verildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımında yapılan değişikliğe baktığımızda, rapor aldığında öğrenci olamaz diyen öğrenciler, POMEM’ ler le ilişiği kesildikten sonraki 1 sene içinde hastanelerden, elenmesine neden olan kusurun gittiğini gösterir belge ile başvuru yapmaları durumunda , incelenecek ve olumlu olması halinde yeniden polisliğe alınacak.

Başvuru yapılabilecek süre ise şu şekilde belirtildi:

“POMEM Müdürlüğünce kabul edilebilir bir mazereti olsa dahi yirmi ders günü ve daha fazla derslere devam etmeyen öğrenciler o öğretim süresi için eğitim-öğretim hakkını kaybederler. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin; mazeretleri hakkında Yönetim Kurulunun olumlu görüş belirtmesi üzerine, Başkanlıkça açılacak olan bir sonraki POMEM eğitim programına devam etmesine izin verilebilir. Aksi halde POMEM’le ilişikleri kesilir.

Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezince Emniyet Teşkilatını ve Başkanlığı sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezine yeni kayıt yaptıranların sağlık kurulu rapor işlemleri ile POMEM içinde nöbet görevlendirmelerinde geçen süreler dikkate alınmaz.”


👉 2023 MSÜ Erkek Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bizi Takip Edin: Öğrenci Gazetesi

Yorum gönder