Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir? Ücretler Belli Oldu!

avukat

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir? Ücretler Belli Oldu!

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir? Ücretler Belli Oldu!

Avukatlık asgari ücret tarifesi tekrar belirlendi. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın ilgili tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Gelin hep birlikte haberin detaylarını inceleyelim.

Avukatlık Ücreti Nedir?

İş sahiplerinin (müvekkil) Avukata ödemesi gereken ücrete “vekalet ücreti” yada “avukatlık ücreti” denir. Bu ücret Borçlar Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda düzenlenmiştir. Avukatlık Kanunu 164. madde uyarınca “Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.”

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir? Ücretler Belli Oldu!

Avukat ile iş sahibi arasındaki bir vekâlet akdine istinaden avukatlık hizmeti  verilebileceği gibi, vekâlet akdi olmadan da avukatlık hizmeti verilebilir. Her ne şekilde olursa olsun, avukat ile iş sahibi arasında akdedilen bir sözleşmeye istinaden avukat tarafından yapılan iş ve işlemler avukatlık hizmeti; bu iş ve işlemler karşılığında iş sahibince verilen bedel de avukatlık ücretidir.

Ücretler Ne Kadar Oldu?

Büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 2 bin 300, takip eden her saat için bin 300 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 4 bin 800, izleyen her saat için 2 bin 500 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 3 bin 600, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 4 bin 400, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 19 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

avukat2

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 63 bin 300, duruşmalı işlerde 109 bin 400 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Ceza soruşturma evresindeki işler için 5 bin 300, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 10 bin 700, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 8 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 17 bin 900, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 29 bin 800 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtay’da görülen ilk derece davalar için 32 bin lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 17 bin 100 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Yorum gönder