Emniyet Personelini İlgilendiren Disiplin Cezası İptal Edildi

emniyet disiplin

Emniyet Personelini İlgilendiren Disiplin Cezası İptal Edildi

19 Temmuz 2023 tarihinde, Resmi Gazetede yayımlanan karara göre,  kolluk personelinin, görev dışında da amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştiren sözlerine disiplin cezası verilmesini öngören kanun hükmü iptal edildi.

Daha önce, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8. maddesinin 4 nolu fıkrasında “5- Görev dışında amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak” fiiline 6 ay kısa süreli durdurma cezası verileceği belirtilmişti.

Anayasa Mahkemesi daha önce de yeni kararın benzeri olarak “görev içinde” amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak fiiline verilen disiplin cezasını hukuka aykırı bularak iptal etmişti.

emniyet disiplin

Yorum gönder