Kaç Yaşında Mali Müşavir Olunur? Mali Müşavir Maaşları Ne Kadar?

kac yasinda mali musavir olunur mali musavir maaslari ne kadar

Kaç Yaşında Mali Müşavir Olunur? Mali Müşavir Maaşları Ne Kadar?

Serbest muhasebeci ve Mali müşavir olmak isteyenlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de Kaç Yaşında Mali Müşavir Olunur? Bu yazımızda Mali Müşavir Nasıl olunur? Mali Müşavir olmak İçin Ne Okumak Gerekir? sorularını yanıtlayacağız. Ayrıca merak edenler için Mali Müşavir Maaşları Ne Kadar? ve Yeminli Mali Müşavir hakkında tüm merak edilenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

mali musavir nasil olunur

Öncelikle Mali Müşavir Nedir, Ne İş Yapar? sorusuna cevap verelim. Mali Müşavirler 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) kanununa belirtilenlere göre; gerçek ve tüzel kişilerin muhasebe defterlerini tutmak, vergi beyannamelerini düzenlemek veya mali bilançolarını düzenleyip denetlemek gibi görevleri yerine getiren kişilerdir. Kısaca özetleyecek olursak; Gerçek ve tüzel kişilerin ya da kurumların hesap bilgilerinin düzenlenmesi, analizi, varlık ve borç girişi ile sermaye hesabı gibi önemli işlemleri yapan kişilerdir de diyebiliriz.

Gelelim Nasıl Mali Müşavir Olunur? sorusuna; öncelikle belirtelim ki kanunda adı geçen bölümlerden mezun olmanız gerekmektedir. Ardından ise ikamet ettiğiniz ilde veya ilinizin bağlı bulunduğu serbest muhasebeci mali müşavir odasına Staj yapabilmeniz için Staj Başlatma sınavına girmek için sınav başvurusunda bulunmanız gerekir. bilmelisiniz ki bu sınava toplam olarak, 3 yılda 9 kere girebilirsiniz. Bu sınavı kazanmak ise mesleğe adım atmak için ilk aşamadır.

Gireceğiniz bu sınavda Genel Kültür sorularının yanı sıra, ayrıca Finansal Yönetim ve Genel Muhasebe, Finansal Tablolar Analizi, Maliyet Muhasebesi, Denetim, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku derslerinden ve bununla birlikte İngilizce derslerinden sorular karşınıza çıkacaktır. Bu sınavı geçebilmek için puanınızın 60 ve üzeri puan almanız gerektiğini de bilmelisiniz…

Staj başlatma sınavı sonrası Aday Meslek Mensubu olarak meslek hayatınıza başlamış oluyorsunuz. Bu süre yaklaşık olarak 3 yıl sürecektir. Bu süre zarfında isterseniz bir mali müşavirin yanında isterseniz bir şirket bünyesinde yetkili muhasebe görevlisi olarak(şirketin mali müşavirinin onayı gerekiyor) bulunmanız gerekmektedir. Staj sürenizin sonunda girmeniz gereken bir sınav daha kaldı o da SMMM Yeterlilik Sınavı’dır. Bu sınav tamamıyla yazılı bir sınav olup staja başlama karşınıza çıkan derslerle İngilizce hariç tamamen aynıdır. Yeterlilik Sınavı’na girme hakkınız da 3 yılda toplamda 9 defadır. Bu sınavı da geçerseniz şayet Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almaya hak kazanmış oluyorsunuz.


Mali Müşavir Ne İş Yapar?

mali musavir ne is yapar

 • Özel kurumlarla çalışarak bu kurumların mali bilanço analizlerinden, kazanç defterlerine kadar detaylı çalışmasını yapmak,
 • Gerçek veya tüzel kişilere ait muhasebe kayıtlarını tutmak, bu kayıtları düzenleyip idaresi sağlamak,
 • Gerçek veya tüzel kişilere ait Vergi Dairesi Başkanlığı veya Bankalar ile olan aracı işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesini sağlamak,
 • Şirket kurulumlarındaki idari takiplerden başlayarak ortaklıklar, tasfiyeler vb. işleri düzenleyip resmi yükümlülüklerini sağlamak,
 • Talep edildiği takdirde yazılı raporlar hazırlamak ve sunmak başlıca görevleri arasındadır.

Mali Müşavir Olma Şarları Nelerdir?

mali musavir olma sartlari nelerdir

Mali müşavir olmak için bazı şartları yerine getirmek gerekir. Bu şartlardan bazıları ise;

 •  – Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olunması
 •  – Belirli Bir Süre Mali Müşavirlik Stajı Yapmak
 •  – Memuriyetten İhraç İşleminin Gerçekleşmemiş Olması
 •  – Kamu Haklarından Mahrum Olmamak
 •  – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını Almak
 •  – İlgili Bölümlerden En Az Lisans Mezunu Olunması
 •  – Belirlenen Kanunlar Kapsamında Herhangi Bir Suçtan Hüküm Giymemiş Olmak
 •  – Yüksek Lisans Eğitimi Görmek
 •  – Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Sınavını Başarı İle Tamamlamak

Mali Müşavir Olmak İçin Hangi Özellikler Taşımalıyım?

Mali Müşavir olmak isteyenlerin belirgin özellikleri bulunmaktadır.
• Sayısal düşünme yeteneği olan,
• Ayrıntılara dikkat eden,
• Ofis ortamında çalışmaktan, sayılarla uğraşmayı seven,
• Mevzuat takibini yapabilen,
• Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilen,
• Devamlı kendini geliştiren,
• Yenilikleri takip eden ve yeniliklere açık olan,
• Meslek ahlakına uygun davranan,
• Çalıştığı kişi ve kuruluşlara karşı dürüst ve güvenilir olan,
• Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gereklidir.

yukarıda saydığımız görevler dışında ayrıca;

• Aylık iş gücü çizelgelerinin hazırlanmasından da sorumludurlar. Bu çizelgeleri aylık periyotlar halinde İş-Kur’a gönderirler.
• Çeşitli vergilerin Maliye Bakanlığı’na bildirilmesini sağlamak. Bu vergiler sırasıyla: Geçici vergi, Damga vergisi, Kurumlar vergisi, Katma değer vergisi, Yıllık gelir vergisi olarak sıralanabilir.
• İş ve Sigorta Kanunları yapıları ve içerikleri gereği çok fazla terimsel ifadeler ve anlamlarla doludur ve normal vatandaşların anlaması epey zordur. Bu noktada mali müşavirler mükelleflerini, bu kanunlar kapsamında aydınlatırlar ve onlara yol gösterirler.
• Mali tabloların hazır hale gelmesini sağlamak ve onları aylık ya da yıllık raporlar halinde düzenlemek. Bu noktada da yine mükellefler ile birlikte çalışırlar.
• SGK primlerinin ve vergilerin ödenip ödenmediğini denetlemek, takiplerini yapmak; gerekli durumlarda ödemeyen vatandaşlara gerekli ikazların yapılmasını sağlamak. Önceden elden toplama işinde de olan mali müşavirler gelişen bankacılık hizmetleriyle birlikte, gelen ve geciken ödemeleri bankalar üzerinden takip ederler.
• Söz konusu vergi mükelleflerinin yanında her daim sigortalı çalışanlar mevcuttur. Hali hazırdaki sigortalı çalışanların çeşitli işlemlerinden de mali müşavirler sorumludurlar. Çalışanların ücret bordrolarının hazırlanması müşavirlerin başlıca işlerinden biridir. Aynı zamanda çeşitli işten çıkma ya da çıkarma durumlarında tazminatların hesaplanması ve çalışanlara vaktinde takdim edilmesi de sorumlukları arasındadır.
• SGK’ ya bağlı iş yerlerinin açılış ve kapanışına dair gerekli ve resmi evrakların hazırlanması ve hazırlanan evrakların yasal yollardan gerekli yerlere zamanında ulaştırmak mali müşavirlerin görevleri arasındadır.
• Vergiden ve söz konusu primlerden mükellef şahısları genelde telefonla ve bazen mail ile bilgilendirmek; gecikme ya da eksik ödeme durumlarında gerekli uyarıları yapmak.


Mali Müşavir Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

mali musavir olmak icin gerekenler nelerdir

 • • Mali müşavirlik mesleğini muhasebeciliğin yetki ve unvan olarak bir kat üstü olarak tanımlamamız sanıyorum ki yanlış olmayacaktır. İki farklı türü mevcuttur. Birincisi salt mali müşavir adıyla anılıp özel şirketlerin ve irili ufaklı firmaların mali işlerine bakan müşavirlerdir. İkincisi ise yeminli mali müşavirlerdir.
 • • Yeminli mali müşavir olmak ise, normal bir mali müşavir olmaktan daha zor bir yolda ilerlemek demektir. Yeminli mali müşavirler devlet adına, devlete bağlı kamu kurumlarının mali işlerine bakarlar. Göreve başlamadan önce Asliye Ticaret Mahkemesi huzurunda resmi olarak yemin ederler.
 • • Peki yeminli mali müşavir olmak için hangi yollarda ilerlemelidir? Öncelikle üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olunmalıdır. Bu bölümler ise çok çeşitlidir. Merak edenler için bu bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz: -Hukuk Fakültesi  -Kamu Yönetimi  -Ekonomi  -İktisat Fakültesi   -İşletme Fakültesi  -Bankacılık  -Uluslararası İlişkiler  -Ekonometri
 • • Saydığımız bu bölümlerden bir tanesini 4 yıllık olarak bitirenlerin önünde daha sonraki yol, staj yapmak olacaktır. Ancak staj için de sadece başvuru yeterli olmamaktadır. Staj yapmak için de ekstra bir sınava girmek gerekli olacaktır. Söz konusu başvurulara müracaat etmek için ikamet adresinizin bulunduğu ilin SMMM odalarına gitmeniz yeterli olacaktır. Daha sonrasında sınavdan yeterli puanı aldığınızda stajınız başlayacaktır.
 • • Mali Müşavirlik, çok komplike ve diğer mesleklere oranla zor bir meslek olduğu için staj süresi birkaç aylık gibi kısa süreçlerde tamamlanmaz. En az staj süresi 3 yıllıktır. Hazır yeri gelmişken mali müşavirlik ile yeminli mali müşavirlik arasındaki nüansı da burada açıklayalım. Mali müşavirlik için bu türden yollar izlenirken yeminli müşavirlik için de iki farklı yol izlenebilir. İlk yol, üniversitelerin Hukuk veya Finans içerikli fakültelerinde belli bir sürede ve yetkideyseniz çeşitli başvuru işlemlerinden sonra yeminli mali müşavir olabilmektesiniz. İzlenebilecek ikinci yol ise, 10 yıl aktif olarak muhasebeci ve mali müşavirlik yaptıktan sonra yeminli mali müşavirlik için gerekli yerlere resmi başvurularınızı yapabilirsiniz.
 • • 3 yıl süren staj bittikten sonra da SMMM yeterlilik sınavına girilir. Söz konusu sınav 7 ders ihtiva eder. Bu derslerin geçme notları 50 puan ile derecelendirilir. Her ders için 2 yıl süreyle geçme hakkınız sizde saklıdır.
 • • Bu sınavı da başarıyla verdikten sonra önünüzde uzanan yollar, tamamen hangi kanalda ne şekilde çalışacağınıza karar vermenizle ilgilidir. Yani tamamen size bağlıdır. İsteyen kendi muhasebe bürosunu açabilir. İsteyen denetim şirketi ya da denetim bürosu açıp bu alanda faaliyet gösterebilir. İsteyen ise imza yetkisi de cepte olduğu için istediği bir özel şirkette meslek hayatına başlayıp devam edebilir.

Mali Müşavirlerin İş Olanakları Nelerdir?

Birçok açıdan çeşitlilik içeren bir meslektir. Bu nedenle bir mali müşavirin kolay kolay işsiz kalması söz konusu değildir. Yeter ki bu mesleği yapmak isteyenler, aynı şekilde hangi yönde ilerleyeceklerini bilsinler ve yollarında emin adımlarla ilerlesinler. Mali müşavirlik iş olanaklarını artırmak için kişinin yapması gereken en önemli manevra; varlıklı ve zengin denilebilecek şirket sahipleriyle birebir diyaloğa girebileceği, konuşabileceği, içli dışlı olabileceği ortamlarda bulunmak olacaktır.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur?

serbest muhasebeci mali musavir nasil olunur

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine bağlı olan bölümlerden ya da emsal bölümlerden mezun olan adaylar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilirler. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavını başarıyla tamamladıktan sonrasında 3 sene kadar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ya da Yeminli Mali Müşavirlerin yanında staj eğitimi görmeleri gerekmektedir. Yüksek Lisans mezunu olan kişiler için staj süresi 2 yıldır. Stajın sonunda yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınava girebilmek ve geçmek için toplamda 2 yılları vardır. Sınavı başarı ile tamamlayan kişiler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını kazanırlar.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sınavında İstenen Belgeler Nelerdir?

• Sınav dosyası
• Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
¥ Mezun Belgesi (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi)
• 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf
• Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,
• TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler
• Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 170.00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 1.190 TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 1.360 TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,
• Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi; bağımlı çalışanlardan, oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi gibi belgeler istenir.


Yeminli Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Serbest muhasebeciliğin yanında yeminli mali müşavir de olunabilmektedir. Yeminli mali müşavirlik olabilmek için serbest mali müşavirlik alanında en az 10 sene çalışılmış olunması gerekmektedir. 10 yıl  serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmeti yapan muhasebeciler yeminli mali müşavirlik sınavına girmeleri ve sınavı kazanmaları gerekmektedir. Yeminli mali müşavirlik sınavına giren ve sınavdan başarılı olan kişiler yeminli mali müşavir olabilir tabi bunun için Asliye Ticaret Mahkemesine yemin olarak kabul gören bir metin vermesi gerekmektedir.


Yeminli Mali Müşavir ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Arasındaki Farklar Nelerdir?

1.Mali Müşavirlik meslek grupları içerisinde en yüksek nokta Yeminli Mali Müşavirliktir.
2.Defter tutmak ve finansal raporlar hazırlamak SMMM’ lerin görevidir. YMM’lerden sadece danışmanlık hizmeti alınabilmektedir.
3.YMM’ler yaptıkları işlemlerde noter onayına tabi tutulur. Bu sebeple olası hatalar YMM’lerin sorumluluğudur. Meslekleri dışında kendilerine de soruşturma açılabilmektedir. Ciddi vakalar olduğu durumlarda tutuklanma bile söz konusudur.
4.YMM’lerin gelir skalası SMMM’ lere oranla daha yüksektir.
2020 Mali Müşavir Maaşları Ne Kadar?
Mali müşavir maaşları 2020 yılında ortalama 4,000 – 5.000 TL arasındadır. Ancak çevresi geniş olmayan, işleri yeterince iyi olmayan kişilerin ayda 2.000 – 3 .000 TL arasındadır. Bu noktada ne kadar çok defter tutarsanız, ne kadar çok hizmet verirseniz, ne kadar çok müşteri bulursanız o kadar çok para kazanabilirsiniz.


Yeminli Mali Müşavir Maaşları Ne Kadar?

Yeminli mali müşavir; danışmanlık hizmeti yapabilir, vergi danışmanlık şirketlerinde çalışabilir, finansal denetim şirketlerinde çalışabilir. Yeminli mali müşavir maaşları ve kazançları, mali müşavir maaşlarından çok daha fazladır. 2023 yılı itibari ile ortalama seviyede iş yapan mali müşavir 12.000 – 25.000 TL kazanırken, aynı seviyede hizmet sunan yeminli mali müşavir 25.000 – 20.000 TL arasında para kazanabilirler.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 Lise Mezunu Polis Olabilir mi? Lise Mezunu Polis Olma Şartları Nelerdir?

Bizi Takip Edin: Öğrenci Gazetesi

Yorum gönder