YKS TYT 2023 Tüm Soru Ve Cevapları: Türkçe, Matematik ve Diğer Dersler!

YKS TYT 2023 Tüm Soru Ve Cevapları: Türkçe, Matematik ve Diğer Dersler!

YKS TYT 2023 Tüm Soru Ve Cevapları: Türkçe, Matematik ve Diğer Dersler!

TYT 17 Haziran Tüm Dersler Soru ve Cevapları açıklandı. Bir çok önemli hoca cevapları verdi. İşte TYT 2023 Soru ve cevapları

TYT 2023 Türkçe Soru ve Cevapları:

Rüştü hoca şimdi çözmüş Daralma Öğe sorusu edat Öneri bergson olan Akışı bozan 5 İki paragraf 2 mis Cümlede anlam numaralı olan 4 Mus Uyur gezer Ana dili Nokta virgül iki nokta ünlem

Dil bilgisi sorularının cevapları: Yazım soruları: (2 soru) anadil (ana dil olmalı) uyur gezer (uyurgezer olmalı) Ses bilgisi sorusu : ünlü daralması Fiilimsi sorusu: 3 numaralı cümle (beyazlayarak, ölmesi ve gösterdiği) Noktalama soruları: (2 soru) Üç nokta (.) (,) (:) (!) Öge sorusu: Yer tamlayıcısında edat yoktu, zarf tümlecinde edat vardı.

cde4cdba 3759 465e bf3e 1e8469059f36

TYT – 2023 BİYOLOJİ_*

*1-Canlıların Temel Bileşenleri* Selüloz , nişasta ve kitinin ortak özellikleri soruluyordu… I. Polimer yapılı olma ✅ II. Yapısında azot bulundurma ⛔ III. Dehidrasyon süreci ile oluşma ✅ IV. Hayvanlarda depo edilebilme ⛔ Bildiğimiz gibi sadece kitinde azot var , hayvalarda depo edilen de bunlardan hiçbiri değil, glikojen Doğru yanıt 1 ve 3 olmalıdır *2-Hücre* Kofulun farklı hücrelerdeki işlevleri ile ilgili hangileri doğrudur diye soruluyordu… I. Besin kofulu kullandığı enzimleri kendisi üretir ⛔ II. Tatlı sularda yaşayan protistlerde bulunan kontraktil kofullar hücre içindeki fazla suyu dışarıya atarlar ✅ III. Bitkilerde bulunan merkezi kofullar küçük kofulların kaynaşması sonucu oluşmuştur ✅ Bildiğimiz gibi kofullar enzim üretemiyorlar… Doğru yanıt 2 ve 3 olmalıdır… *3-Canlıların Sınıflandırılması* Bakteriler ve protistlerin her ikisi için de ortak değildir şeklinde soruluyordu… – eşeysiz üreme ✅ – tek hücreli bireyler bulundurma ✅ – fotosentez yapan türler bulundurma ✅ – hastalık yapan türler bulundurma ✅ – fagositoz yapan türler bulundurma ⛔ Bildiğimiz gibi fagositoz olayı koful oluşumu gerektirir, Bakteriler prokaryot olduklarından koful oluşturamaz ve fagositoz yapamazlar… Doğru yanıt fagositoz içeren seçenek olmalıdır *4-Hücre Bölünmeleri* Bölünme tamamlandığında 2 yeni hücrenin oluştuğu bir bölünmesin modellemesi verilmiştir şeklinde başlayıp bu modelleme ile ilgili hangisi doğru değildir şeklinde soruluyordu… 2 hücrenin oluşmasından mitoz olduğunu , Verilen evrelerin sırasıyla profaz metafaz anafaz telofaz oldugunu, Şekillere bakarak hayvan hücresi olduğunu anlayabiliyorduk – modelleme mitozdur ✅ – modelleme hayvan hücresine aittir ✅ – modelleme de interfaz yoktur ✅ – oluşan hücreler 2n kromozomludur ✅ – bölünme geçiren hücre 2n = 8 kromozomludur ⛔ Şekillere bakıldığında hücrenin 8 değil 4 kromozomlu olduğu çok açık Doğru yanıt 8 kromozomludur seçeneği olmalıdır *5-Kalıtım* Klasik bir renk körlüğü sorusu Hem hasta hem de sağlıklı erkek çocuk olmasından annenin taşıyıcı, Hasta bir kız çocuğu olduğundan da babanın renk körü olduğu çok net anlaşılıyordu Yani klasik taşıyıcı anne – hasta baba sorusu Soru hangisi söylenemez şeklindeydi – bu ailenin hasta bir kız çocukları olduğuna göre anne hasta olmalıdır tarzında bir cümle vardı ve bu cümle yanlıştı Doğru cevap 👆olmalıdır *6-Ekosistem* Bir karasal besin ağı verilmiş ve bu besin ağına göre hangileri doğrudur şeklinde soruluyordu… I. Üç trofik düzey bulunmaktadır ✅ II. Alt trofik düzeyden üste gidildikçe aktarılan enerji miktarı azalır ✅ III. İkincil tüketicilerin biyokütlesi en fazladır ⛔ Bildiğimiz gibi piramitte yukarı gidildikçe biyokütle azalmaktadir Doğru yanıt 1 ve 2 olmalıdır

af68b714 0191 41aa bdcc ca6033c1727b

Yorum gönder