11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

11. Sınıf Coğrafya

11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

10. sınıftan sonra Eşit Ağırlık veya Sözel alanı seçenlerin Coğrafya dersini devam ettireceklerini biliyorsunuz. Ancak artık konular AYT sınavına dahil olduğu için daha derin bilgilere hakim olmanız beklenir. Bu nedenle, konuları daha detaylı bir şekilde öğrenmeniz gerekecektir. 11. sınıf Coğrafya dersi, diğer yıllara kıyasla daha fazla detay içerir. Fakat eğer alanınızı severek seçtiyseniz, endişelenmenize gerek yok. Zira sevdiğiniz konuları öğrenmek size yük olmayacak, aksine keyifli ve verimli bir şekilde ilerlemenizi sağlayacaktır.

11. Sınıf Coğrafya


11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

(1.Dönem)

Doğal Sistemler

 • Biyoçeşitlilik
 • Ekosistemi oluşturan unsurlar
 • Madde döngüleri ve enerji akışı
 • Su ekosistemleri

Beşeri Sistemler

 • Nüfus Politikaları
 • Türkiye’nin Nüfus Politikaları
 • Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları
 • Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları
 • Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipler
 • Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi
 • Doğal Kaynaklar
 • Türkiye’deki Doğal Kaynaklar
 • Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları
 • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

(2.Dönem)

Beşeri Sistemler (1.Dönemin devamı)

 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Sanayi

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 • İlk Kültür Merkezleri
 • Medeniyetlerin Merkezi Türkiye
 • Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
 • Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim ve Pazar İlişkisi
 • Turizm Faaliyetlerinin Ülkeler Arası Etkileşimde Rolü
 • Ülkelerin Sanayileşme Süreçleri, Tarım-Ekonomi İlişkisi
 • Bölgesel ve Küresel Örgütler

Çevre ve Toplum

 • Çevre Sorunlarının Oluşum Sebepleri
 • Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri
 • Arazi Kullanımına İlişkin Farklı Uygulamaların Çevre Üzerindeki Etkileri
 • Atıklardan Korunma Yöntemleri
 • Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
 • Geri Dönüşüm

11. sınıf Coğrafya dersi, 9. ve 10. sınıflardaki gibi 4 üniteden oluşmaktadır. Ancak ünite başlıkları aynı olsa da, içerisinde göreceğiniz alt başlıklar farklılık gösterir. Bu yıl, konular AYT sınavı için önemlidir ve bu nedenle biraz daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Ünitelerin isimleri aynı olsa da, daha detaylı ve derinlemesine bir öğrenme süreci sizi beklemektedir.

11. Sınıf Coğrafya


İlginizi Çekebilecek Makaleler

10. Sınıf Coğrafya Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

11. Sınıf Biyoloji Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

11. Sınıf Matematik Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

Yorum gönder