11. Sınıf Matematik Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

11. Sınıf Matematik

11. Sınıf Matematik Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

11. Sınıf Matematik Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

11. sınıf Matematik dersi, hedefleri olan öğrenciler için kesinlikle atlanmaması gereken temel konuları içerir. AYT’nin ilk yılında, 11. sınıf Matematik dersi önemli bir yer tutar. Artık alan seçimi yapıldığından dolayı konular biraz daha zorlayıcı olabilir. Sınav temposuna yavaş yavaş alışmaya başlamış olursunuz ve psikolojik olarak daha büyük bir yük altındasınızdır. Ancak iyi bir planlama ve düzenli çalışma ile 11. sınıf Matematik konularını başarıyla aşabilirsiniz.

11. Sınıf Matematik

Cartoon Math word with math symbols illustration


11. Sınıf Matematik Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

(1.Dönem)

Trigonometri

 • Yönlü Açılar
 • Yönlü Açı
 • Açı Ölçü Birimleri
 • Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Trigonometrik Fonksiyonların Birim Çember Yardımıyla Açıklanması
 • Kosinüs Teoremi
 • Sinüs Teoremi
 • Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
 • Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

Analitik Geometri

 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık
 • Doğru Parçasını Belli Bir Oranda Bölen Noktanın Koordinatları
 • Analitik Düzlemde Doğrular
 • Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

Fonksiyonlarda Uygulamalar

 • Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
 • Fonksiyonun Grafik ve Tablo Temsilini Kullanarak Problem Çözme
 • İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
 • İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyon Grafiğinin Çizimi
 • İkinci Dereceden Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler
 • Fonksiyonların Dönüşümleri

(2.Dönem)

Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

 • İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
 • İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerinin Çözüm Kümesi
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Çözüm Kümesi
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemlerinin Çözüm Kümesi

Çember ve Daire

 • Çemberin Temel Elemanları
 • Çemberde Teğet, Kiriş, Çap, Yay ve Kesen
 • Çemberde Kirişin Özellikleri
 • Çemberde Açılar
 • Bir Çemberde Merkez Açı, Çevre Açı, İç Açı ve Teğet-Kiriş Açı
 • Çemberde Teğet
 • Çemberde Teğetin Özellikleri
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Dairenin Çevre ve Alan Bağıntıları

Uzay Geometri

 • Katı Cisimler
 • Dik Dairesel Silindir
 • Dik Dairesel Koni
 • Kürenin Alan ve Hacim Bağıntıları

Olasılık

 • Koşullu Olasılık
 • Bağımlı ve Bağımsız Olaylar
 • Bileşik Olaylar
 • Deneysel ve Teorik Olasılık
 • Deneysel Olasılık ile Teorik Olasılığın İlişkilendirilmesi

11. sınıf Matematik konularını iyi bir şekilde öğrenmeniz, sınav yılında size büyük avantaj sağlayacaktır. Son sene, Limit, Türev, İntegral gibi konulara odaklanırken, 11. sınıf Matematik konularını ihmal etme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle, 11. sınıfta düzenli ve disiplinli bir çalışma alışkanlığı edinmek için zaman kaybetmeden çaba harcamalısınız.

11. Sınıf Matematik


İlginizi Çekebilecek Makaleler

11. Sınıf Biyoloji Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

10. Sınıf Coğrafya Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

10. Sınıf Biyoloji Konuları ve Notları 2023-2024 PDF

Yorum gönder