Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur? Araştırma Görevlisi Maaşı 2023

arastirma gorevlisi nasil olunur arastirma gorevlisi maasi 2023

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur? Araştırma Görevlisi Maaşı 2023

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur? Araştırma Görevlisi Maaşı 2023. Yüksek lisans yaparken araştırma görevlisi olunur mu? merak edenler için bu yazımızda kaç yıl araştırma görevlisi olarak kalınabilir? Kimler Araştırma Görevlisi Olabilir? sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?

arastirma gorevlisi nasil olunur

Gelecek planlarına akademik kariyeri ile devam etmek isteyenlerin ilk basamaklarından olan Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur? sorusuna geçmeden önce araştırma görevlisi nedir? sorusunu cevaplayalım.  Özellikle son zamanlarda en çok tercih edilen meslekler arasında yer alan Araştırma Görevlisi olmak için; En az dört yıllık bir lisans bölümü mezuniyetiniz olması gerekmektedir.

Araştırma görevlileri, öğretim yardımcısı olarak ilgili süreçlerde akademik görevler edinirler. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hedeflediği araştırma görevlisi, Yükseköğretim Personeli Kanununa göre öğretim yardımcıları sınıfında yer alır. Üniversitelerde eski adıyla asistan olarak bilinen araştırma görevlisi; en genel tanımıyla bir yüksek öğretim kurumundaki öğretim yardımcılarına denilmektedir.

Araştırma görevlileri, üniversitelerde ilgili bölümlerindeki idari birçok işi de yürütmeye yardımcı olmaktadırlar. Sınav takvimlerinin düzenlenmesinden, ders slaytlarının hazırlanmasına kadar birçok konuda öğretim üyelerine yardımcı olan bu akademik personelin bir de kendisinden istenen asli görevleri vardır.

Araştırma görevlileri ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.

Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.” Daha sonra yapılan bir değişiklikle de, 3 yılın sonunda görevi sona eren araştırma görevlileri yeniden atanabilirler hükmü getirilmiştir.


Araştırma Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

arastirma gorevlisi olma sartlari nelerdir

Araştırma görevlisi olma şartları,  “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Atama ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” Yönetmelikte belirtilir. Söz konusu yönetmeliğe göre araştırma görevlisi kadrosuna başvurmak için gerekli şartlar şöyledir:

  • Otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
  • Başvuru esnasında lisans mezunu olup en az tezli yüksek lisans öğrencisi olmak,
  • ALES’ten en az 70, Yabancı Dil Sınavından ise en az 50 puan almak,
  • Araştırma görevlisi pozisyonuna engel olacak bir sağlık sorununa sahip olmamak,
  • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçlarında kullanılmak üzere lisans mezuniyetinin 4’lük veya 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not sistemine e ş değerde olması,
  • Üniversitenin düzenleyeceği yazılı ve sözlü sınavdan belirtilen başarı notunu geçmek,

Yüksek Lisans Yaparken Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?

Genel olarak üniversite öğrencilerin en çok merak ettiği ve araştırdığı sorulardan biri de  Yüksek Lisans Yaparken Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur? Öncelikle belirtelim ki Araştırma görevlisi olmak istiyorsanız; lisans aşamasında itibaren akademik kariyer ile ilgili araştırmalar yapmalısınız. Genellikle akademik kariyer 3. Veya 4. sınıfta hedeflemeniz gerekmektedir. Bununla birlikte üniversiteye akademik kariyer hedefiyle giren öğrenci sayısı da az değildir.

Özellikle en etkili faktörlerden olan ALES ve YDS/YÖK-Dil’de başarılı olmanız gerekmektedir. Bazı üniversiteler ve fakülteler, kendi mezunlarına öncelik verdiği için lisansüstü çalışmaları da mümkünse aynı üniversitede yapmak lazımdır. Gerekli tüm adımlar ve şartlar tamamlandıktan sonra ise Resmi Gazeteyi ve ilan.gov.tr adresini takip edilir. Yine merkezi atamaya göre araştırma görevlilerin atandığını da bilmek gerekir.

Özetle cevaplayacak olursak; Yüksek lisans yaparken araştırma görevlisi olmak mümkündür. Yüksek lisans eğitimi gören kişiler üniversiteler tarafından yayımlanan araştırma görevlisi ilanlarına başvurarak gereken kriterleri karşıladıkları takdirde araştırma görevlisi olabilir. Araştırma görevlisi olmak için yüksek lisans eğitimini tamamlama şartı bulunmamaktadır.

Araştırma görevlisi ilanlarına başvuru için gerekli olan temel şartlar lisans diplomasına sahip olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmaktır. Temel şartlar haricinde belirlenen tüm kriterler ilgili üniversite tarafından hazırlanmaktadır.


Araştırma Görevlisi Kaç Yıl Okur?

Araştırma görevlisi olmak için 6 yıl eğitim alınmalıdır. Bu süre, lisans ve yüksek lisans eğitimine ayrılan zamanı içerir. Eğitimlerini tamamlayan kişilerin ALES ve YDS puanlarının da başvurmak istedikleri üniversitenin taban puanını karşılaması gerekir. Bunun için yabancı dil ve ALES kursuna gitmek önemlidir.

Kimler Araştırma Görevlisi Olabilir?

Araştırma görevlisi olmak için kişinin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 • Okumayı sevmek
 • Araştırma yapmayı sevmek
 • Öğrenmeye açık olmak
 • Detaycı olmak
 • Disiplinli olmak
 • Sorumluluk bilincine sahip olmak

Kimler Araştırma Görevlisi Olamaz?

 • Tezli yüksek lisans ya da doktora mezunu olmayanlar
 • YDS’den (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) en az 50 puan almayanlar
 • ALES’ten (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) en az 70 puan almayanlar
 • Yazılı sınavları geçemeyenler
 • Sözlü mülakatlardan geçer not alamayanlar

Araştırma Görevlisi Olmak için Kaç Puan Gerekir?

Araştırma görevlisi olmak için ALES’ten (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) en az 70, YDS’den (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) en az 50 puan almak gerekir.

Araştırma Görevlisi Kaç Yıl Görev Alır?

Araştırma görevleri, göreve geldikten sonra en az 1 yıl çalışır. En fazla ise 3 yıl çalışma süresi vardır. Bu sürenin sonunda, doktora derecesine sahip olarak doçentlik kadrosuna başvurulabilir.


Araştırma Görevlisi Ne İş Yapar?

arastirma gorevlisi ne is yapar

Araştırma görevlisi pozisyonuna dair merak edilenlerden biri de mesleği yerine getirenlerin görevleridir. Araştırma görevlisinin temel görevi, kendi alanıyla ilgili araştırma süreçlerinde yer almak ve bulunduğu üniversitenin akademik faaliyetlerine katılmaktır. Bu temel göreve bağlı olarak araştırma görevlisinin işleri şu şekildedir:

 • Derslerin kapsamı ve programları ile ilgili öğretim elemanlarına yardımcı olmak,
 • Öğrenci değişim programlarında öğrencileri bilgilendirmek ve danışmanlık hizmeti vermek,
 • Vize, final ve bütünleme sınavlarında gözetmenlik yapmak,
 • Asistanlığını yaptığı akademisyenin olmadığı durumlarda derslere girmek,
 • Bölümün ulusal ve uluslararası faaliyet planlarını hazırlamak, akredite çalışmalarında yer almak,
 • Fakülte, bölüm ve dekanlık dahilindeki toplantılara katılmak.
 • Fakülte ve bölüm temsil noktalarında bulunmak.
 • Araştırma görevlisi, bulunduğu üniversitenin işlerini ele alırken yüksek lisans ve doktora çalışmasını da yürütür.
 • Bu bakımdan araştırma görevliliği pozisyonu basit bir asistanlık tanımına sığmaz.

Araştırma Görevlisi Başvuru Şartları Nelerdir?

arastirma gorevlisi basvuru sartlari nelerdir

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Asgari şartın 35 yaşını doldurmamak olduğunu söyleyebiliriz fakat şunu da belirtmek gerekir ki her üniversite ilan ettiği araştırma görevlisi kadrosu için özel bir şart belirleyebilir. Örneğin ‘’Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak’’ ya da ‘’Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yapıyor olmak’’

NOT: Yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü ilgilendiğiniz akademik kadro ilanlarında istenen şartları dikkatle okumanızı öneririz. Ayrıca adayların ALES ‘e girmesi gerekmektedir. ALES’ten en az 70 puan ve YDS’den en 50 puan alanlar ilan edilecek kadrolara başvurabilirler. Fakat üniversiteler bu şartları kendi tercihlerine göre revize edebilir. Örneğin genellikle ODTÜ 85 YDS puanı istemektedir. İlan edilen kadro sayısından daha fazla olmak kaydı ile belirlenen adaylar ALES puanlarının %60’ı ve YDS puanlarının %40’ı dikkate alınarak ilan edilir.

NOT: Merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES puanının bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.

Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar. Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu ilanlarda belirtilir.


Yazılı ve Sözlü Sınav Hakkında Bilgi

Yönetmeliğin 8 inci maddesine “giriş sınavı tarihi” ibaresinden sonra gelmek üzere ‘’yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi’’ ibaresi eklenmiştir.

Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının yüzde 40’ını ve yabancı dil puanının yüzde 60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının yüzde 60’ını ve yabancı dil puanının yüzde 40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının yüzde 70’ini ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.


Araştırma Görevlisi Nasıl Atanır?

arastirma gorevlisi nasil atanir

Lisans mezunu birçok öğrenci akademide kalarak araştırma görevlisi olmayı hayal etmektedir. Ancak araştırma görevlilerinin nasıl atanacağı da belirli şartlara ve alım usüllerine tabidir. Bu alımlar iki kategoride gerçekleşir.

Araştırma görevlisi alım usülleri şöyledir;

 • Üniversitelerin kadrosuna en fazla 3 yıl olmak suretiyle atanan öğretim elemanları
 • Enstitü kadrosu bünyesinde lisansüstü eğitimi boyunca atanan araştırma görevlileri

YÖK tarafından duyurulan alımlarda araştırma görevlisi alımlarında istenen eğitim seviyeleri;

 • Yüksek lisans yapıyor olmak
 • Yüksek lisans yapmış olmak
 • Doktora yapmak gibi şartlarda yer almaktadır.

Bu talepler değişim gösterebilir veya aynı ilan içinde uygunluk durumuna göre farklı başvurular yapılabilir.


Araştırma Görevlisi Başvuru Sürecinde Gerekli Belgeler

Araştırma görevlisi olabilmek için başvuru yapacağınız zaman aşağıdaki belgelere sahip olduğunuzdan emin olunur;

1. Lisans Diploması (İlandaki özel şartlara göre Yüksek Lisans veya Doktora belgeleri)
2. Lisans Transkript
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. Fotoğraf
5. Özgeçmiş

Not: Bu evraklar içerisinde “Lisans Diploması ve Transkript” belgelerinin mutlaka aslı veya onaylı suretinin gönderilmesi gerekmektedir. Birçok aday onaysız fotokopi diploma ve transkript evrak gönderdiği için üniversiteler tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır.


Araştırma Görevlisi Maaşları 2023

Araştırma görevlisi maaşları memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar gibi 6 aylık periyotlarla zamlanır. Ocak 2023’de araştırma görevlisi maaşı da zamlanmıştır. 2022 Ocak ayında 10.264 TL olan araştırma görevlisi maaşı Temmuz ayında 14.543 TL’ye yükselmişti. 2023 yılında yüzde 30 zam ile birlikte araştırma görevlisi (7/1) maaşları 19.909 TL oldu.


👉 Öğretim Görevlisi Nedir, Nasıl Olunur? Öğretim Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

Bizi Takip Edin: Öğrenci Gazetesi

Yorum gönder