Öğretim Görevlisi Nedir, Nasıl Olunur? Öğretim Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

ogretim gorevlisi nedir nasil olunur ogretim gorevlisi olma sartlari nelerdir

Öğretim Görevlisi Nedir, Nasıl Olunur? Öğretim Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

Öğretim Görevlisi Nedir, Nasıl Olunur? Öğretim Görevlisi Olma Şartları Nelerdir? Bu yazımızda Öğretim Görevlisi Olmak İçin Gerekli Şartları ve Öğretim Görevlisi Maaşları hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca Öğretim Görevlisi Nasıl Öğretim Üyesi Olur? Gelin birlikte Öğretim Görevlisi hakkında tüm merak edilenleri öğrenelim…

Öğretim Görevlisi Nedir?

ogretim gorevlisi nedir

Gelecek hedeflerinde akademik kadroda yer almak yada kariyerine akademik olarak devam etmek isteyenlerin en çok araştırdığı ve merak ettiği sorulardan biri de Öğretim Görevlisi Nedir, Nasıl Olunur? Öncelikle Öğretim Görevlisi tanımı yapacak olursak; yükseköğretim kurumlarında devamlı veya geçici kadro ile görev yapan, doktora eğitimini yapmış olma zorunluluğu olmayan, uzmanlık gerektiren konularda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten öğretim elemanıdır.

Bu arada belirtelim ki, öğretim görevlilerinin doktor unvanına sahip olmaları zorunlu değildir.

Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur?

ogretim gorevlisi nasil olunur

Öğretim Görevlisi olmak için öncelikle ALES Puanınız önemlidir. Lisans bölümünü başarılı bir şekilde bitirdikten sonra ALES’ten geçerli bir puan alıp öncelikle yüksek lisans yapılması gerekli. bilindiği üzere yüksek lisans 2 yıl, 1 yıl ders 1 yıl da tez aşamasıdır.

Yüksek lisans bittikten sonra ALES’ten 70 üzeri alıp üniversitelerin kadrolarını takip etmeniz gerekli. Hem devlet üniversiteleri hem de vakıf üniversiteleri kadroları resmi gazetede yayınlanıyor. Gerkeli şartları taşıyorsanız başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru yaptıktan sonra ortalamalarınız alınıyor. Lisans, ALES ve YDS gibi dil puanları. İlk 10 kişi ön değerlendirmeye çağrılır ve yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda da sıralama olur. Üniversite kendisine gelen dosyalardan şartları taşıyanları ilk aşama değerlendirmeye tutar. İlk aşama süreci yönetmelikte şu şekilde açıklanmıştır.

Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder.

Biraz daha ayrıntılı bilgi verecek olursak; Yükseköğretim kurumlarında devamlı veya geçici kadro ile görev yapan, doktora eğitimini yapmış olma zorunluluğu olmayan, uzmanlık gerektiren konularda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten akademik personel öğretim görevlisidir. Öğretim görevlisi olmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir:

 • Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarına başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olma şartı bulunmalıdır.
 • Ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi olmak isteyen adaylar için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe şartı bulunmalıdır.
 • Uygulamalı birimlerde görev yapacak olan öğretim görevlisi adayları en az tezli yüksek lisans veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek şartıyla en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmalıdır.

Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Arasındaki Farklar

Öğretim üyesi ve öğretim elemanı karıştırılıyor. Öğretim elemanı öğretim görevlisini ve araştırma görevlisini kapsıyor. Öğretim üyesi ise; doktorasını tamamlamış, doçent doktor, profesör öğretim üyesidir. Öğretim görevlisi araştırma görevlisi öğretim elemanı adı altında hizmet vermekte.


Öğretim Görevlisi Olmak İçin Nereye Başvurmak Gerekiyor?

ogretim gorevlisi olmak icin nereye basvurmak gerekiyor

Öğretim görevlisi olabilmek için lisansını bitirip ALES’e ve yabancı dil sınavına girip aldıktan sonra tezli yüksek lisans yapıp ardından resim gazete üniversiteler ilanlarını gönderiyor. Şartlara detaylı bakıp başvuru yapabilirler. Başvuru yaptıktan sonra ortalamalarınız alınıyor. Lisans, ALES ve YDS gibi dil puanları. İlk 10 kişi ön değerlendirmeye çağrılır ve yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda da sıralama olur.

Araştırma görevlisinde yüksek lisans mezun olmak şart değil. Başarılı yeni mezun arkadaşları akademiye kazandırmak. Araştırma görevlisi fakültede görev yapıyor. Yüksek lisans öğrencisi, mezun ya da doktora öğrencisi olma şartı var. ALES minimum 70 ve dil puanı ile başvuru yapacaksınız. Yazılı sınan ve en başarılı olan kadroya atanır.

Öğretim üyesi ve öğretim elemanı karıştırılıyor. Öğretim elemanı öğretim görevlisini ve araştırma görevlisini kapsıyor. Öğretim üyesi ise; doktorasını tamamlamış, doçent doktor, profesör öğretim üyesidir. Öğretim görevlisi araştırma görevlisi öğretim elemanı adı altında hizmet vermekte.


Öğretim Görevlisi Başvurularında Değerlendirme Kriterleri

ogretim gorevlisi basvurularinda degerlendirme kriterleri

 •  Öğretim görevlisi ilanlarına başvuru yapan adaylardan belirtilen şartları taşıyan ve puan üstünlüğüne göre belirlenmiş öğretim görevlisi ilan kontenjanının 10 katına kadar kişinin müracaatı kabul edilir
 • Öğretim görevlisi başvurularında (meslek yüksek okullarında görev yapacaklarda dahil ) ALES puanının %40‘ı, yabancı dil puanının %60‘ı ve lisans not ortalaması ön değerlendirme aşamasında esas olarak kabul edilir.
 • Değerlendirmede; Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında ki öğretim görevlisi atamalarında ALES puanının %30’u, lisans notunun %10’u yabancı dil puanının %30’u ve giriş sınavı notunun %30’u hesaplanarak ilan edilen kadro kadar adayı başarı sırasına göre belirlenir.
 • Sınavlarda 65 puanın altında kalan adaylar başarısız olarak değerlendirilir.
 • Doktora eğitimini tamamlamış olanların meslek yüksekokulların yükseköğretim kurulu tarafından belirlenmiş uzmanlık alanı gerektiren alanlarda atanacak öğretim görevlilerinin ve yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi kadrosu dışındaki kadrolara atanacaklarda veya çalışanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Değerlendirmeler sonrası başarı sıralamasında yer alan başvuru kontenjanı sayısı kadar adayın öğretim görevlisi olarak göreve başlayabilmeleri için kararname çıkarılır.

Giriş Sınavı Jürisi Kimlerden Oluşur?

Yükseköğretim kurumlarında giriş sınavı jürisi; fakültelerde dekanın, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere en az sekiz öğretim üyesi arasından ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur.

Asıl üyelerden birinin ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı ve seçilecek üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması gerekmektedir.


Öğretim Görevlisi Ne İş Yapar?

ogretim gorevlisi ne is yapar

Öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında eğitim veren öğretim elemanı olarak kabul gören değerli meslek mensuplarıdır. Fakültelerde dekanlık tarafından kendilerine verilen dersleri işletmekle görevlidirler. Asistan olmayan öğretim görevlileri, genel olarak iki yıl süreli sözleşmelere dayanarak çalışmaya başlarlar. Uygulamada sözleşmelerin uzatılarak devam ettiği görülmektedir. Yükseköğretim Kanununun belirttiği amaç ve ilkeler doğrultusunda ders içeriklerini hazırlar, planlar ve öğrencilere aktarırlar.


Öğretim Görevlisi Başvuru Şartları Nelerdir?

ogretim gorevlisi basvuru sartlari nelerdir

Üniversitelerin öğretim üyesi başvurularında 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak belirtilen bölüm ve programlara başvuruları belirtilen bölümlere iletmek gerekmektedir.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 2547 sayılı kanunun 65. maddesine göre hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre (Madde 2) yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe atanabilmek için 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak gerekir. 2547 sayılı Kanun’un yabancı uyruklu öğretim elemanları hakkındaki 34. madde hükmü saklıdır.

İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulların yanı sıra; doçentliğe atama ile yardımcı doçentliğe ve profesörlüğe yükseltme ve atamalarda ilan edilen bir kadroya başvurabilmek için yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan asgari kriterleri sağlamak zorunludur.

Ayrıca yardımcı doçent adaylarının yabancı dilden senatolarca belirlenen ve Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde öğretim elemanları için belirlenen taban puanından az olmayan bir puan almaları zorunludur.

Üniversitelerin ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenecek olan, yükseltilme ve atanma jürilerinde görev yapacak öğretim üyelerinin, bu Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri sağlamış olmalarına veya ulusal-uluslararası bilimsel düzeydeki çalışmalarıyla alanlarında temayüz etmiş olmalarına özen gösterilir.


2023 Öğretim Görevlisi Maaşları Ne Kadar?

ogretim gorevlisi maaslai 2023 ne kadar

2023 Ocak ayında %30 artış yapıldı. Maaşlar genel olarak akademik personelin mesleki tecrübesi ve memurluk derecesine göre değişiyor. Aynı zamanda devlete bağlı üniversitelerdeki öğretim görevlilerinin de tıpkı diğer memurlar gibi maaşlarında farklılık olabiliyor Devlet üniversitelerinde öğretim görevlilerinin maaşları, memurluk statüsü ve mesleğindeki çalışma süresine göre farklılık gösteriyor. Bunun dışında öğretim görevlisi aylıklarında etkisi bulunan diğer değişkenler ve kesintiler

 • Toplu sözleşme zammı,
 • Enflasyon farkı,
 • Aile yardımı ve çocuk yardımı,
 • Akademik personelin medeni durumu,
 • Sigorta,
 • BES kesintisi,
 • Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

Bu değişkenlere göre öğretim görevlisi maaşları da birbirinden farklılık gösterebilmektedir.

2023 yılında öğretim görevlisi maaşları; yaklaşık olarak 13.916TL’den ortalama 18.820 TL’dir


👉Türkiye’de Astronot Nasıl Olunur? Astronot Olmak İçin Ne Okumalıyız?

Bizi Takip Edin: Öğrenci Gazetesi

Yorum gönder