MASAK Ne, Açılımı Nedir? Görevleri!

masak2

MASAK Ne, Açılımı Nedir? Görevleri!

MASAK Ne, Açılımı Nedir? Görevleri!

Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) merak konusu oldu. Gelin hep birlikte haberin detaylarını inceleyelim.

MASAK Ne?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan Hazine ve Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nca yürütülmektedir.

MASAK Ne, Açılımı Nedir? Görevleri!
MASAK’ın temel fonksiyonu da suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar ve sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek, veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve değerlendirmek, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak ve elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.

Açılımı Nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak görevini yapan MASAK’ın açılımı: Malî Suçları Araştırma Kurulu’dur.

masak1

Görevleri Neler?

  • Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili veri toplamak, değerlendirmek ve analiz etmek.
  • Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili inceleme yapmak veya yaptırmak.
  • Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili önleyici tedbirler almak veya aldırmak.
  • Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili politika oluşturulmasına katkıda bulunmak.
  • Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili kanun ve yönetmelik taslakları hazırlamak.
  • Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
  • Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek.

Yorum gönder