TBMM Kura İle 250 Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Neler?

tbmm1

TBMM Kura İle 250 Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Neler?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) işçi alımı başvurularının başladığını duyurdu. 22 Kasım tarihinde başlayan işçi alımı başvuruları 27 Kasım’da sonlanacak. Mecliste istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda çekilecek kurayla belli olacak.

Meclis “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sürekli çalışan statüsünde 250 personel alımı yapacak.

TBMM Kura İle 250 Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Neler?

Başvuru Nasıl Yapılır?

TBMM’de çalışmak isteyen kişiler başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından bugünden itibaren alınmaya başlanacak, başvuru süreci 27 Kasım’da sonlanacak.

Personel alımına ilişkin detaylara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM’nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Başvuru Şartları

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

tbmm3

 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Bu ilanın ekinde yer alan tablodaki unvanlara ilişkin belirlenmiş olan başvuru özel şartlarını taşımak,
 • Öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

Kura Ne Zaman Çekilecek?

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. Kura çekimi 12 Aralık’ta yapılacak, personel alımında mülakat olmayacak.

Yorum gönder