YÖK’ten Değişim Kararı: Yatay Geçiş Şartları Değişti

yuksek ogretim kurulu dikey gecis sartlari

YÖK’ten Değişim Kararı: Yatay Geçiş Şartları Değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişimi ile kısa bir zaman önce YÖK’ün gündeme getirdiği ve kamuoyu ile birlikte paylaşım yaptığı; kamuoyunu derinden yaralayan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerindeki suiistimalleri engelleyebilecek bir düzenleme yapıldı.

Bildiğimiz gibi taleplerin yüksek olduğu meslek icrasına ilişkin özellikle de belirli programlar için girdi esaslı olan nitelik ve kalite arayışı ile başarı sıralaması şartı getirilmiş ve YÖK’ün bu düzenlemesi ile birlikte tüm akademi camiası ve toplumun bütün kesimleri tarafından doğru bulunarak desteklenmiştir.

Bu yönetmelik değişiklikleri ile birlikte Yükseköğretim Kurulu’nun “tıp, hukuk, öğretmenlik” gibi başarı sıralaması şartını aradığımız programlara ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili programlarına kayıt olup bu programların gerek duyduğu yetkinlikleri sağlamadan başarı sıralaması şartlarının dolanılmasını, yani sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkelerinin ihlalini engelleyici düzenlemeler yapmıştır.

Bilindiği gibi yükseköğretime yurt dışında kayıt olup mezun olan öğrencilerimize “denklik”; mezun olmadan ülkemizdeki aynı programlara “geçiş” yapmak isteyenlere ise “yatay geçiş” mevzuatı içerisinde işlem yapılmaktadır. Özellikle son günlerde ortaya çıkmış olan suiistimaller dikkate alınarak konuyla ilgili olan iki yönetmenliğimizde değişikliğe gidilmiştir.

Yüksek Öğretim Kurulu Dikey Geçiş Şartlarının Değiştiğini Belirtti

Dikey Geçişte Yapılan Değişikler

1.Başarı sıralaması şartı aradığımız programlara yatay geçiş süreci ve şartları sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmeye alındı. Buna göre ;

a) Kayıtlı olduğu üniversite, Yükseköğretim Kurulu ile esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlemiş olduğu dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer almış olan bir üniversitede kayıtlı olan öğrenciler ile, ilgili yönetmeliğin dönem ve sınıf, başarı şartlarını taşıması ile ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumunun ilgili programlarına yatay geçiş yapabilecektir.

b) Kayıtlı olduğu üniversite, dünya sıralamaları içinde ilk dört yüzlük dilimin dışında kalan öğrencilerinde yatay geçiş şartları ve süreci yine sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkeleri gereği ortaöğretimini tamamlamış oldukları ülkeye göre değişecektir.

Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlamış olan öğrencilerin merkezi yerleştirme sınavına girmesi ,ile birlikte kayıt yılı itibarı ile başarı sıralaması şartı aranıyor olan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartlarını sağlamış olması zorunludur. Merkezi sınavdaki başarı sıralaması şartlarını sağlamış olan öğrencilerimiz dönem veya sınıf sınırlamasına tabi olmaksızın yatay geçiş yapabileceklerdir.

– Ortaöğretimin en az son iki yılını yurt dışında tamamlamış olan öğrenciler ise kayıt oldukları diploma programlarının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarı ile geçmiş olmaları kaydı ile ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumunun ilgili programlarına yatay geçiş yapabilecektir.

2) Başarı sıralaması şartı aranıyor olan diploma programlarını yurt dışındaki üniversitelerin Türkçe programlarında tamamlamış olan denklik alabilmeleri için başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekir.

Ortaöğretimini ülkemizde tamamlamış olan öğrencilerin, sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkeleri gereği akranlarıyla aynı şartlara tabi tutulmuş olması esastır. Bu yüzden eğitim dili Türkçe olan ve başarı sıralaması şartı aranan bir programa, ülkemizde yerleşemeyen öğrencinin aynı programı, başarı sıralaması şartını dolanarak, yurt dışındaki bir üniversitede tamamlamış olup denklik alması ve aynı haklara sahip olması hakkaniyetli değildir.

Başarı sıralaması şartını karşılayan bir öğrenci, yurt dışındaki bir üniversitenin eğitim dili Türkçe olan programından mezun olmuşsa diplomasına, “ Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”nin aradığı program yeterlilikleri çerçevesinde denklik işlemi yapılacaktır. Ancak bu kişilerin söz konusu programların meslek icrası mevzuatlarına ilişkin eksiklikleri tamamlamaları şarttır.

Örneğin yurt dışında olan bir üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olmuş ve ülkemizde hukuk mesleklerinden birini (avukatlık, hâkimlik, savcılık, noterlik) icra edecek olan kişilerin, mezun oldukları üniversite ilk dört yüzde olmuş olsa bile program yeterlilikleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan eksik hukuk derslerini bir hukuk fakültemizde tamamlayıp başarılı olmaları gerekir.

KPSS A Grubu Öğretmenlik Sınavı Hakkında Merak Ettiğiniz Bilgiler İçin

Yorum gönder