Ziraat Bankası 577 Personel Alımı Yapacak, Başvuru Detayları!

ziraat

Ziraat Bankası 577 Personel Alımı Yapacak, Başvuru Detayları!

Ziraat Bankası 165, Ziraat Katılım ise 412 personel alımı yapacak. Alım yapılacak kadrolar arasında müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, servis görevlisi gibi meslekler yer alıyor. Gelin hep birlikte haberin detaylarını inceleyelim.

Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim 2023 – 10 Kasım 2023 Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvurular; İstanbul Üniversitesi’ninhttps://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet sitesine üye olarak gerçekleştirilecek.

Ziraat Bankası 577 Personel Alımı Yapacak, Başvuru Detayları!

Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 200-TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir.

Uzman Yardımcısı Şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

ziraat2
8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim
veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk,Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslararası Finans, Ekonomi, Risk Yönetimi, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve Risk
Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve
Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin,
Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım
Ekonomisi, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili
makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2024 itibari
ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.
Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık
eğitim veren ;Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,
Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım
Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği,
Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Fizik
Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili
bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek
koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş
olmak,
10. Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre İdari Alan veya Mühendislik Alanı tercihi
yapacaklardır.

Yorum gönder