2023 Polislik Taban Puanları, 2 ve 4 Yıllık Üniversiteler Ve Puanları

2023 polis puanlari

2023 Polislik Taban Puanları, 2 ve 4 Yıllık Üniversiteler Ve Puanları

Geçtiğimiz hafta yapılan KPSS sınavının ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan 2023 polislik taban puanları ve başvuru aşamalarını yazımızda yazdık. Polislik ile ilgili merak edilen eğitim şartlarını 2 yıllık ve 4 yıllık şeklinde detayları ile birlikte inceledik.

2023 yılı polis alımları için belirlenen taban puanlar şu şekildedir;

polis
Yapılan KPSS sınavlarından yukarıdaki puanları alan ve başvuru şartlarını sağlayan adaylar pomem, pmyo ve paem başvuru yapabilirler.

POMEM Nedir, POMEM Başvuru Şartları Neler ?

Güncel Polislik şartları 2023, İşte polislik için gereken şartlar:

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Lise, lisans ve ön lisans mezunu olması
 • Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi.
 • KPSS baraj puanını geçmek.
 • Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.
 • Kişin silah taşımak için engel bir durumu olmaması
 • Ceza almamış olması

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Polis Akademisine bağlı olarak ülkemizdeki polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet gösteren kurumdur. Kurum, polis memurluğu için başvuru şartlarını sağlayan kişilere en az 4 ay olacak şekilde yatılı olarak eğitim vererek mesleğe hazırlamaktadır. POMEM, her sene İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği bir taban puanı ile KPSS’ye giren adayların bu şartı sağlamasıyla başvuru yapması halinde değerlendirilerek alım yapılacağı belirtilmiştir. Kuruma giriş POMEM Giriş Yönetmeliği 5. Madde gereğince önlisans ya da lisans olmak suretiyle farklı alanlarda eğitim görerek mezun olan kişilerin başvurabilmesi öngörülmüştür. Dolayısıyla önlisans ve lisans mezunu olmayan kişilerin POMEM’e başvuru yapması mümkün olmayacaktır.

pomem

POMEM Ve PMYO İçin Başvuru Şartları 2023

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 • Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için; KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puanın en az % 80’ini almış olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak
 • Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 •  Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

4 Yıllık Polislik Taban Puanları

4 yıllık polislik taban puanları her yıl değişiklik gösterebilmektedir. 2022 yılında yapılan polislik sınavında 4 yıllık polislik taban puanları üniversiteler arasında farklılık olmuştur. Taban puanları ortalama olarak 320-360 arasında değişiklik gösterse bile kesin olarak belli bir puan dilimi vermek doğru veri vermeyecektir.

2 yıllık polislik taban puanları 2023

2 yıllık polislik taban puanları 2023 yılı için kesin değildir. Puanlar her yıl değişiklik göstermektedir. 2023 yılında 2 yıllık polislik okulları için açıklanan taban puanları ise genel olarak şu şekildedir;

 • KPSS Puanı: 60 ve üzeri
 • TYT Puanı: 220 ve üzeri

Ancak yukarıda da belirtildiği üzere bu puanlar bazen değişiklik gösterebilmektedir. Bu sınav puanları o yıl giren öğrenci sayısı ve giren öğrencilerin aldıkları puanlardan etkilenmektedir. Genel olarak yazılan değerler her sene değişiklik göstermiştir.

 

Yorum gönder