Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu (CTE) Personel Alım Sonuçları Açıklandı!

adalet1

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu (CTE) Personel Alım Sonuçları Açıklandı!

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu (CTE) Personel Alım Sonuçları Açıklandı!

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları’nda görevlendirilmek üzere 626 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı. 10 farklı branşta gerçekleştirilen CTE sözleşmeli personel alımı sonuçları hakkındaki detayları sizler için haberimizde derledik.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu (CTE) Personel Alım Sonuçları Açıklandı!

Sonuç duyurusu https://cte.adalet.gov.tr/ adresi üzerinden yapıldı. Yayımlanan duyuruda;

“Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde yer alan “Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir…” hükmü doğrultusunda nihai başarı listeleri oluşturulmuştur. Adaylar sınav sonuçlarına aşağıda belirtilen sorgu panelinden T.C. Kimlik Numarası ile sorgulamak suretiyle öğrenebileceklerdir.” şeklinde ifade edildi.

”Nihai başarı listesinde asil olarak başarılı ilan edilen adayların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda aşağıda belirtilen evrakı bilgisayar ortamında doldurarak (tükenmez kalem, kurşun kalem, pilot kalem vb. kalemler kullanarak elle doldurulmayacaktır) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde (en geç 11.10.2023 tarihine kadar) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:12/1 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle belirtilen tarihten sonra başvuru yapanlar ile eksik belge ibraz edenlerin atamaları yapılmayacaktır.” denildi.

adalet

”Yerleşme sonuçları Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan www.cte.adalet.gov.tr adresinden bilahare ilan edilecektir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre atama şartları taşımayanların yerleştirmeleri yapılmayacaktır. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilecektir.

Yerleştirmeleri yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya hakkından vazgeçenlerin atamalar iptal edilecektir.” açıklamaları yapıldı.

Yorum gönder