Afrika Bir Ülke Mi Kıta Mı?

afrika bir kitami ulkemi

Afrika Bir Ülke Mi Kıta Mı?

Afrika Dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır ve 54 ülke ile Batı Sahra ve Somaliland adlı iki devletten oluşur.

Kıta Nedir?

Kıta, geniş bir su kütlesiyle ayrılmış büyük, sürekli bir kara kütlesidir. Jeolojik olarak bir kıta, kıta levhasında bulunan kıta kabuğunun bir alanıdır. Sularla kaplı bölgelerdeki kıtasal kabuk alanları kıta sayılmaz. Avustralya, Avrupa, Afrika, Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Antarktika olmak üzere geleneksel olarak tanınan yedi kıta vardır. Bununla birlikte, birçok coğrafyacı artık Asya ve Avrupa’nın birleşerek Avrasya’yı oluşturduğu altı kıta olduğunu öne sürüyor çünkü bunlar tek bir katı kara parçası. Kıtalar birkaç ülkeye veya idari birime bölünmüştür.

Ülke Nedir?

“Ülke” terimi, belirli bir coğrafi bölgenin fiziksel boyutlarını ve sınırlarını ifade eder. “Ülke” coğrafi bir alana odaklanırken, “ulus” terimi ortak bir tarih ve kültüre sahip insanları veya topluluğu vurgular. “Devlet” terimi, bir bölgenin yönetimi ile ilgili olmalıdır. Bu nedenle, coğrafi bir alan üzerinde otorite uygulayan merkezi bir hükümet tarafından temsil edilen fiziksel olmayan bir tüzel kişilik, egemen bir devlet olarak adlandırılır. Dünyada ülke sayısı konusunda evrensel bir anlaşma bulunmamakla birlikte, 193’ü BM üyesi, ikisi gözlemci olmak üzere 206 egemen devlet bulunmaktadır.

Afrika Bir Kıtadır

Afrika, Asya’dan sonra hem nüfus hem de toprak büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 2. kıtasıdır. 11,7 mil kare veya Dünya’nın %6’sını kaplar ve yaklaşık 1,2 milyar nüfusa veya dünya nüfusunun %16’sına sahiptir. Afrika, Kızıldeniz, Akdeniz, Hint Okyanusu ve Atlantik Okyanusu ile sınır komşusudur. Kıta ayrıca Madagaskar adasını ve diğer bazı takımadaları da içerir. Afrika, Asya kıtasına, yaklaşık 101 mil genişliğinde ve Süveyş Kanalı tarafından kesilen Süveyş Kıstağı tarafından birleştirilir.

Afrika Ülkeleri Ve Bölgeleri

Afrika kıtasında 54 egemen devlet veya kendi hükümetleri olan ülke, 9 bölge ve resmi olarak tanınmayan iki fiili bağımsız devlet vardır. Afrika’nın en kuzeyindeki ülke Tunus iken, en güneyindeki ülke Güney Afrika’dır. Cape Verde ve Mauritius sırasıyla en batıdaki ve en doğudaki ülkelerdir. Kıtanın en büyük ülkesi Cezayir, en küçüğü ise Seyşeller’dir. Anakaradaki en küçük ülke Gambiya’dır. Sınırlı tanınan iki devlet, Somaliland ve Sahrawi Cumhuriyeti’dir. Dokuz bölge egemen değil ve ya adalar ya da Afrika kıyılarında bulunuyor.

Yorum gönder