MEB Açıkladı ! Öğretmenlere 3.Başarı Belgesi Verilecek

meb ogretmenlere belge verecek mi

MEB Açıkladı ! Öğretmenlere 3.Başarı Belgesi Verilecek

Mahmut Özer pandemi döneminde öğretmenlere üstün çalışmalarından yola çıkarak başarı belgesi vermişti.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenleri memnun etmek için 3. başarı belgesini tüm öğretmenlere vermeyi planlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenler ile yaptığı buluşmalarında öğretmenlerin sorunlarını ve çözüm yollarını dinliyor. Geçtiğimiz zamanlarda bir öğretmen başarı belgelerinin 2’de kaldığını ve pek bir işlevi olmadığını söyledi.

Pandemi döneminde alınan karar ile verilen 2 başarı belgesine ek olarak 3. başarı belgesi ile öğretmenlerin yüzde 95’inin üstün başarı belgesi almasına hak sağlamış olacak.

ogretmenlere 3. belge

Tüm öğretmenlere üstün başarı belgesi verilecek mi ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamalarda şöyle belirtti ;

Bilindiği gibi mevzuata göre Öğretmenlere “Başarı Belgesi” “Üstün Başarı Belgesi” ve “Ödül” verilebilmektedir. Bu ödüllendirmelerden sonra Üstün Başarı Belgesinin verilmesi durumunda ise, her ne kadar mevcut kanun ve mevzuat hükümleri açık ve net olsa dahi uygulamalarda bazı farklılıklardan dolayı bazı tereddütlerin oluştuğunu görmekteyim.O yüzden mevcut kanun ile mevzuat hükümlerine göre üç başarı belgesi alan öğretmene üstün başarı belgesinin kesinlikle verilip verilmeyeceğine açıklık getireceğim. Sözlerini dile getirdi.

Ödül verilebilecek olan Öğretmen (Memur) için Tanınmış olan Amir Yetkisi ile Personel Sayısındaki Binde Yirmi Oranı Şartı Üstün Başarı Belgesi İçin Geçerli Değildir.

Bir malî yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçemez. Hükmü yönergenin Ödül verilebilecek personel sayısının belirlenmesi başlığı altındaki 12. Maddede yer alıyor olup üstün başarı belgesi almış olanlar için geçerli değildir. O yüzden Üstün başarı belgesinin verilmesinde o yıl içinde ödül verilmesi için uygulanan binde yirmi oranı gibi bir sınırlama söz konusu değildir.

PEKİ BAŞARI BELGELERİ NE ZAMAN VERİLECEK İŞTE TARİHİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Başarı belgelerinin Eylül ayında ilköğretim haftasında duyurulacağını ifade ediliyor.

Yorum gönder