Şap Hastalığı Olan Hayvanın Sütü İçilir Mi? Şap Hastalığı Kaç Günde Geçer?

sap hastaligi olan hayvanin sutu icilir mi sap hastaligi kac gunde gecer

Şap Hastalığı Olan Hayvanın Sütü İçilir Mi? Şap Hastalığı Kaç Günde Geçer?

Şap Hastalığı Olan Hayvanın Sütü İçilir Mi? Şap Hastalığı Kaç Günde Geçer? Ülkemizde son günlerde gündeme gelen ve bir kaç şehirde hayvanlarda görülen Şap Hastalığı Nedir, Nasıl Bulaşır? merak edilmekte. Bu yazımızda Şap Hastalığında Kullanılan Antibiyotikler ve Şap iğnesi Vurulan Hayvanın Sütü İçilir mi? gibi soruların cevaplarını öğreneceğiz.

Şap Hastalığı Olan Hayvanın Sütü İçilir Mi?

sap hastaligi olan hayvanin sutu icilir mi

Son günlerde ülkemizde bir kaç ilde şap hastalığı olduğu duyurulması sonrasında, Şap hastalığı hakkında bilgi edinmek isteyenler araştırama yapmaktalar. Hayvanlarda şap hastalığı enfeksiyonu, virüsün neden olduğu kabarcıkların ve yaraların görüldüğü bir hastalıktır. Şap hastalığı olan bir hayvanın sütü, virüsün bu kabarcıklardan ve yaralardan kaynaklanabilecek kontaminasyon riski nedeniyle tüketilmemelidir.

Ayrıca, şap hastalığı olan bir hayvanın sütü, normalde sağlıklı hayvanların sütünden daha düşük kalitede ve mikrobiyal yükü daha yüksek olabilir. Bu nedenle, şap hastalığı olan hayvanların sütleri tüketilmemelidir ve sağlıklı hayvanların sütleri tüketilmelidir.

Şap hastalığı ile enfekte hayvanlar genellikle karantina altına alınır ve tedavi edilirler. Ayrıca, hastalığı kontrol altına almak için veteriner hekimler ve hükümetler, enfekte hayvanların itlaf edilmesini de içeren çeşitli önlemler alırlar.


Şap Hastalığı Nedir?

Şap hastalığı, hayvanlarda ve insanlarda görülen bir viral enfeksiyondur. Virüs, Orthopoxvirus cinsine aittir ve vücutta kabarcıklara, lezyonlara ve yaralara neden olur. Hastalık özellikle sığırlar, koyunlar, keçiler, deve, at ve domuz gibi hayvanlarda görülür ve çoğunlukla hayvanlar arasında yayılır. İnsanlar da şap virüsüne maruz kalabilirler, ancak hastalık insanlarda daha az yaygındır.

Şap hastalığı, hızlı bir şekilde yayılabilen ve çiftlik hayvanlarının ölümüne neden olabilen ciddi bir hastalıktır. Ayrıca hastalık nedeniyle hayvan ürünleri (süt, et, deri) kullanılamaz hale gelebilir ve ekonomik kayıplara neden olabilir. Bu nedenle, şap hastalığı, ülkeler arasında hayvan ticaretini etkileyen bir hastalık olarak kabul edilir ve birçok ülke, hayvanların şap hastalığından aşılanması gerektiği yasaları uygular.


Şap Hastalığı Nasıl Bulaşır?

sap hastaligi nasil bulasir

Şap hastalığı, virüsün doğrudan temas veya damlacık yoluyla bulaşmasıyla meydana gelir. Şap virüsü, enfekte hayvanların sütü, tükürük, kan, idrar ve diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşabilir.

Şap hastalığı, enfekte hayvanların yakın teması veya temas ettiği ekipmanlar, yem, su kaynakları ve diğer nesneler aracılığıyla da yayılabilir. Hayvanlar arasında hızla yayılabilen bir hastalık olduğu için, bir çiftlikte enfekte hayvanlar görüldüğünde hızlı bir şekilde yayılabilir ve diğer hayvanlara bulaşabilir.

İnsanlarda, şap hastalığı nadiren görülür ve çoğunlukla enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşır. Özellikle enfekte hayvanların kesilmesi, açılması veya postunun işlenmesi gibi işlemler sırasında virüs ile temas eden insanlar enfekte olabilirler. Ancak, insanlarda şap hastalığı enfeksiyonu hayvanlar arasındaki bulaşmaya göre daha az yaygındır ve insanlarda şap hastalığı aşısı mevcut değildir.

Şap hastalığı insanlara geçer mı?

Hastalık bulaşık (kontamine) hayvan ürünleri, bulaşık (kontamine) araç ve aletler, insan, yabani hayvanlar, kuşlar, rüzgar ve nakil araçları ile de bulaşabilmektedir. İnsanlar da ise enfekte hayvanlar ile temas veya enfekte et ve süt ürünleri ile enfeksiyonu nadiren aldıkları bildirilmektedir.

Şap hastalığı ne kadar sürer?

Şap virüsü ; Sığır derisi ve kıllarda 4 hafta, Sütte 9 gün, Ayakkabılarda 3 ay, Sıvı hayvan dışkısında 6 ay, Samanda 3 ay, Toprakta 4 hafta, Kuru otlarda ve danelerde 5 ay, İdrarda 40 gün, Sineklerde 70 gün, hastalık yapma gücünü korur.

Şap kaç günde geçer?

Şap atıldığında doğal yollara şapın kuruma zamanı 30-60 gün arasında değişiyor. Bu yüzden Şap Kurutma işleminin doğal olmayan yollardan hızlıca yapılması gerekiyor.

Şap hastalığı hangi virüs?

Şap atıldığında doğal yollara şapın kuruma zamanı 30-60 gün arasında değişiyor. Bu yüzden Şap Kurutma işleminin doğal olmayan yollardan hızlıca yapılması gerekiyor.

Şap aşısı gebe ineklere vurulur mu?

Bunun sebebi de şap aşısı yapıldığı zaman, hayvanların zayıflayacağı, gebe hayvanların yavru atacağı gibi yanlış bilgilerden dolayı aşılama yaptırmıyorlar. Bu noktada hayvan sahiplerine önerim, kesinlikle Tarım İl Müdürlüğü’ne müracaat edip şap aslını yaptırsınlar.

Şap hastalığı ne yapar?

Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır.


Şap Hastalığı Hakkında Merak Edilenler

sap hastaligi hakkinda merak edilenler

Tarım ve Orman Bakanlığı‘nın resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre;

1.       Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) % 100’e kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle hastalık ekonomik, siyasi ve ticari yönlerden büyük önem taşımaktadır.
2.       Hastalığın etkeni Picornaviridae familyasının Aphtovirus alt grubunda yer alan şap virusudur. Virusun O , A, C , SAT-1, SAT-2, SAT-3 ve ASİA 1 olmak üzere antijenik olarak farklı yedi ayrı serotipi bulunmaktadır. (O) serotipinin II, A serotipinin 32, C serotipinin 5, SAT I serotipinin I, SAT 2 serotipinin 3, SAT 3 serotipinin 4 , ASIA I serotipinin ise I alt tipi vardır. Serotipler arasında çapraz bağışıklık görülmemesi hastalıkla mücadeleyi güçleştirmektedir.
3.       Virus fiziksel etkenlere karşı değişik duyarlılık göstermektedir. Isıya dayanıksız olup 37oC’de 12 saatte, 60-65oC de 1/2 saatte, 85oC de ise birkaç dakika da yıkımlanarak etkisiz hale gelmektedir. Ancak düşük ısı derecelerine ve ani donma ve çözülmelere karşı oldukça dayanıklıdır. Enfekte karkaslarda +4oC de 24-48 saatte laktik asit oluşumuna bağlı olarak hızla inaktive(etkisiz) olurken, kan, kemik iliği, lenf bezleri ve iç organlarda uzun süre dayanabilir ve ani dondurmalarda iskelet kaslarında da uzun süre aktif halde kalabilir.
4.       Virus çevre şartlarına da oldukça dayanıklı olup;
  • Yapağıda 24 gün
  • Sığır derisinde 4 hafta
  • Samanda 15 hafta
  • Kepekte 20 hafta
  • Toprakta 4 hafta
  • Kuru ot ve danede 5 ay
süreyle enfeksiyözitesini (bulaşma yeteneğini) koruyabilmektedir.
2.     Kimyasal etkenlere karşı dayanıksız olan şap virusu pH 7,0- 7,7 de etkilenmemekte (stabil olmakla) birlikte asit ve alkali şartlarda kısa sürede inaktive olmaktadır Hastalık direkt ve indirekt olarak yayılmaktadır. Hastalığın en belirgin yayılma yolu havada bulunan virusun solunum sistemi ile alınmasıyla olmaktadır. Enfekte veya kuluçka dönemindeki hayvanlar solunum, deri, sekret ve ekstretleri, süt ve sperma ile virusu saçmaktadır. Hastalık bulaşık (kontamine) hayvan ürünleri, bulaşık (kontamine) araç ve aletler, insan, yabani hayvanlar, kuşlar, rüzgar ve nakil araçları ile de bulaşabilmektedir. İnsanlar da ise enfekte hayvanlar ile temas veya enfekte et ve süt ürünleri ile enfeksiyonu nadiren aldıkları bildirilmektedir.Bu konuda Enstitümüze herhangi bir başvuru olmamıştır.
3.    Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma ilk klinik bulgulardır. 24 saat içerisinde salya akışı başlar ve dil-dişetinde veziküller şekillenir. Keseciklere (veziküllere) interdigital bölgede, koroner bölgede, meme derisinde, ağız ve burun mukozasında rastlanabilir. Veziküllerin yırtılması ile geniş ülseratif yaralar şekillenebilir. Dildeki yaraların (lezyonların) genellikle birkaç günde iyileşmesine karşın ayaklardaki ve nazal bölgedeki lezyonlar çoğunlukla ikinci (sekunder) bakteriyel enfeksiyonlara maruz kalırlar. Sekunder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu pneumoni ve mastitis görülebilir, tırnak düşebilir.
4.   Koyun ve keçilerde hastalık daha hafif seyirlidir. Hastalık koyunlarda genellikle topallık ile karakterizedir ve topallık süreklilik gösterir. Ağızdaki lezyonlar sığırlardaki lezyonlardan daha küçük ve daha kısa sürelidir. Genellikle hastalığın yol açtığı ekonomik kayıplar sığırlarınkinden daha düşüktür ve klinik bulgular ancak dikkatli bir gözlemle belirlenir.
5.   Şap hastalığının ölüm (mortalite) oranı düşük olmakla birlikte genç hayvanlarda virusun kalpte yerleşmesi (lokalize) sonucu ölümle sonuçlanan myokarditis olguları görülebilir. Hastalığın bulaşma (morbidite) oranı ise yüksek olup, et ve süt verimlerindeki hızlı düşüşe bağlı ekonomik kayıplar önem taşımaktadır.
6.   Klinik bulgular hastalıktan şüphe ettirmekle birlikte kesin tanı virolojik veya serolojik yöntemler kullanılarak konulmaktadır. Ayırıcı tanıda; topallık, mukozal erozyonlar, salya, nazal akıntı ve meme lezyonlarına yol açan enfeksiyonlar göz önünde bulundurulmalıdır.
7.  Şap hastalığının kontrolü için uygulanan 4 ana strateji vardır. Bunlar:
  • A.   Kesim
  • B.  Karantina
  • C.  Aşılama
Bir ülkede veya bölgede bu yöntem veya yöntemlerden hangilerinin uygulanacağına karar vermek için, öncelikle sosyo-ekonomik durum, hayvan varlıklarının durumu ve şap hastalığı yönünden epidemiyolojisi, iklim-coğrafik şartları dikkate alınarak kâr-zarar analizlerinin yapılması gerekmektedir.
KESİM:
Şap hastalığına yakalanmış hayvanların ve bunlar ile temas etmiş hayvanların kesime tabi tutulmasıdır. Amaç esas virus kaynağının tüketilmesi (eliminasyonu) ve virusun hayat seyrinin (siklusunun) kırılmasıdır. Bu yöntemin dezavantajı , büyük ölçüde hayvan kaybına neden olmasıdır. Şap hastalığının sporadik olarak seyrettiği aşılama programını bırakmış ülkelerde bu yöntem uygulanmaktadır. Ancak hastalığın yayılmasının (insidensinin) düşük olduğu ülkelerde ekonomik olan bu yöntem, hastalığın yaygın olduğu ülkelerde hem ekonomik değildir, hem de toplumsal kabulü oldukça güçtür.
KARANTİNA:
Şap virusunun epidemiyolojik durumu ve edinilen deneyimler gözönünde bulundurulduğunda, sadece bu yöntem ile sonuç alınamayacağı açıktır. Ancak diğer yöntemler ile birlikte uygulandığında anlam taşımaktadır.
AŞILAMA:
 Amaç hastalığın yaygın olduğu ülkelerdeki hayvan topluluğunda (popülasyonunda) yüksek antikor düzeyinin sağlanmasıdır. Bu amaçla düzenli ve yoğun aşılama programları ile popülasyonda virusa karşı direnç sağlanması hedeflenmektedir. Ancak başarı sağlanabilmesi için karantina ve önleyici (profilaktik) önlemlere gereksinim vardır. Aşılama stratejisinin belirlenmesinde hastalığın epidemiyolojisi, çevresel faktörler, çiftçilerin kültür seviyesi gibi faktörler de önem taşımaktadır.
8.       ŞAP HASTALIĞININ DÜNYADAKİ DURUMU:
Hastalık 19. yy. boyunca Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika da yaygın olarak Avusturalya da ise yalnızca bir kez görülmüştür. Endüstriyel çiftçiliğin gelişmesi şap hastalığı üzerine dikkatlerin toplanmasına yol açmış ve hastalığın sonuçları akut hastalıktan daha önemli bulunmuştur. Hastalık sütçü sürülerde süt veriminin (laktasyon) periyodunun duraklaması ve sıklıkla mastitisle komplikasyon sonucu süt üretiminde % 25 civarında azalma, etçi sürülerde ise gelişmenin gecikmesine yol açmaktadır. Çeşitli ülkelerde bulaşık (enfekte) hayvanların kesimi veya etkili aşılama programları ile hastalığı eradike etmişlerdir. Ancak Amerika, Avusturalya, Yeni Zelanda Japonya ve Avrupa ülkeleri dışında tüm dünyada hastalığın enzootik seyretmesi sonucunda hiçbir ülke şap hastalığın yönünden güvende bulunmamaktadır. Avrupa kıtasında 1991 ve 1993 yılında Bulgaristan’da da, 1994 yılında Yunanistan’da, 1995 yılında Rusya da, 1996 yılında Rusya ve Makedonya da, 1993’te İtalya’da O tipi, 1996’da Arnavutlukta A tipi şap hastalığı sporadik olarak görülmüştür. Son günlerde ise İngiltere’de görülen ve 1997’de Taiwan’da şap hastalığına yol açan virus ile aynı olduğu açıklanan O tipi şap virusu Avrupa kıtasında hızla yayılmaktadır. Bu virus yurdumuz da görülen O tipi şap virusundan farklı bulunmaktadır. Afrika kıtasında O,A,C,SAT I, ve SAT 2 serotipleri salgınlara yol açmaktadır. Ortadoğu, Hindistan ve Uzakdoğu’da ise O,A ve ASIA serotipleri görülmektedir.
9.       TÜRKİYEDE ŞAP HASTALIĞININ DURUMU:
Yurdumuzda şap hastalığı ile ilgili ilk istatistiki bilgilere 1914 yılında yayınlanan Ziraat İstatistik Dergisinde rastlanmaktadır. Hastalık hakkındaki geniş bilgi ve kayıtlara ise 1957 yılından sonra rastlanmaktadır. 1957 yılında görülen büyük şap salgınını takiben; 1958 yılında Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü bünyesinde geçici bir şap laboratuvarı ve daha sonra 1967 yılında Şap Enstitüsü kurulmuştur. Ülkemizde görülen şap virusu tiplerinin belirlenmesi, bu tiplere karşı aşı üretiminin yapılması, bağışıklık düzeyinin belirlenmesi ve şap hastalığı ile ilgili araştırma ve eğitim çalışmaları Şap Enstitüsünce yürütülmektedir. Ülkemizde 1957 yılındaki büyük salgına O tipi şap virusunun yol açtığı bildirilmiştir. 1962-1965 yılları arasında O1, SAT1 ve A22 tipi şap virusları salgınlara yol açmıştır. 1973-1978 arası görülen ASIA1 tipi şap salgınlarına daha sonra 1983-1985 arası rastlanmıştır. 1985’den sonra ise O1 ve A22 tipleri görülmüştür. Ancak 1997 yılında İran’dan yurdumuza yeni bir A tipi girmiş ve A22 tipine karşı dominant özellik kazanmıştır. 1999 yılında ise ASIA1 tipi şap virusu yurdumuza girmiştir. Şu anda O1, A İran ve ASIA1 tipi şap virusları ülkemizde şap hastalığına yol açmaktadır. Ülkemizde şap hastalığı ile mücadelede aşılama ve karantina yöntemi kullanılmaktadır. Ancak hayvan hareketlerinin çok fazla oluşu, doğu ve güneydoğu sınırlarımızdan kaçak hayvan girişleri, endüstriyel hayvancılığa geçilememesi ve çiftçimizin yeterince bilinçlenmemiş olması mücadeleyi güçleştirmektedir.
10.  ŞAP HASTALIĞINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
1.KORUYUCU OLARAK ALINACAK ÖNLEMLER
Yetiştiricilerin Alacağı Önlemler
A.Ahır girişlerinde şap hastalığına etkili dezenfektanlar (örn: sitrik asit veya sudkostik) ile muamele edilmiş paspasların sürekli bulundurulması.
B.Ahırlara hayvan bakıcılarından başka kimsenin sokulmaması, bakıcıların da farklı kıyafet ve ayakkabı ile ahıra girmesi,
C.Sağım öncesi ellerin, otomatik sağım makinelerinin ve memelerin temizliğine özen gösterilmesi.
D.Yeni satın alınan hayvanların 15 gün süre ile karantinaya alınması ve süre sonunda sağlam ise diğer hayvanların yanına sokulmaması.
E.Mera mevsiminde enfekte meralara hayvanların gönderilmemesi.
F.Enfekte bölgelerden ot, saman, vb.nin alınmaması.
2.HASTALIK ÇIKMADAN VETERİNER TEŞKİLATININ ALACAĞI ÖNLEMLER:
A.4-6 ayda bir düzenli şekilde aşılama yapılması
B.Hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi.
C.Hayvan sevkiyatından önce hayvanların aşılanması ve 3 hafta sonunda sevkiyata izin verilmesi.
D.Hayvancılıkla uğraşanların eğitilmesi.
3.HASTALIK ÇIKTIKTAN SONRA ALINACAK ÖNLEMLER:
 Yetiştiricinin Alacağı Önlemler:
A.Hasta hayvanlar ile sağlıklı hayvanların hemen birbirinden ayrılması.
B.Hasta hayvanların bulunduğu yerin dezenfeksiyonu
C.Hasta hayvanların altlıklarının yakılması.
D.Hayvan bakıcılarının ayrılması
E.En hızlı şekilde Veteriner Hekimin haberdar edilmesi.
Veteriner Hekimin Alacağı Önlemler:
F.Kesin tanı için marazi madde alınarak en seri şekilde Şap Enstitüsüne gönderilmesi.
G.Hastalık çıkan yere kordon konulması, çift tırnaklı hayvan ve ürünlerinin çıkışının durdurulması.
H.Alınacak sonuç doğrultusunda hastalar, şüpheliler ve 5 aylıktan küçükler dışında kalan tüm hayvanların aşılanması.
İ. Ölen hayvanların yakılarak veya gömülerek imha edilmeleri.
J.Sahibinin isteği doğrultusunda karantina bölgesinde kesilecek hayvanlara Hayvan Sağlığı Zabıtası hükümlerinin uygulanması.

👉B17 Vitamini Nedir? B17 Vitamini Hangi Yiyeceklerde Var?

Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Edebilirsiniz 👇

Instagram 

Twitter

Facebook 

Yorum gönder