Selahaddin Eyyubi Kim, Nereli, Babası Kimdir?

eyyubi

Selahaddin Eyyubi Kim, Nereli, Babası Kimdir?

TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, Kudüs’ün fethini ve ardından İslam aleminin yeniden yükselişini anlatacak. Bu diziden sonra Eyyubi merak konusu oldu. Gelin hep birlikte haberin detaylarını inceleyelim.

Selahaddin Eyyubi Kim?

Selahaddin Eyyubi, 532 (1138) yılında Tikrit’te doğdu. Babası Necmeddin Eyyûb, Selçuklular’ın Tikrit valisiydi. Selahaddin, amcası İmâdüddin Zengî’nin hizmetine girdi ve Zengî’nin ölümünden sonra Musul’da vali oldu. Nûreddin Mahmud Zengî’nin Halep ve çevresinin hükümdarı olmasıyla Selahaddin, ordu kumandanlığı ve Dımaşk valiliği gibi önemli görevlere getirildi. Aynı dönemde Fâtımî Veziri Şâver b. Mücîr’in yardım talebi, Selahaddin’in Mısır’a müdahale etmesine neden oldu. Mısır’daki Fâtımî Devleti’nin içsel sorunları, Haçlılar ve Nûreddin Mahmud Zengî’nin dikkatini çekti.

Selahaddin Eyyubi Kim, Nereli, Babası Kimdir?

Selahaddin Eyyubi, Mısır’ı ele geçirerek bölgedeki stratejik üstünlüğü sağladı ve 567’de Fâtımî hilâfetine son verdi. Daha sonra Kudüs Haçlı Krallığı’na karşı seferlere çıktı, birçok şehri fethetti ve bölgedeki hâkimiyetini güçlendirdi. 1187’de Hıttîn Meydan Muharebesi’nde büyük bir zafer elde etti ve ardından Kudüs’ü fethederek Haçlılar’ı bölgeden çıkardı. Selahaddin’in başarıları, Haçlılar’ın tepkisini çekti, ve 1189’da ünlü Üçüncü Haçlı Seferi başladı. Bu süreçte Akka Kuşatması önemli bir dönemeç oldu. Selahaddin, mücadeleleri sırasında stratejik başarılar elde etti, ancak Akka’nın düşmesine engel olamadı. 1192’de taraflar arasında bir anlaşma sağlandı ve Selahaddin’in ölümünden kısa bir süre sonra 1193’te Dımaşk’ta vefat etti.

eyyubi2

Selahaddin Eyyubi’nin liderliği ve stratejik dehası, bölgedeki politik dengeyi değiştirdi ve İslam dünyasında büyük bir etki yarattı. Fâtımî ve Haçlı egemenliğine son vererek bölgeyi birleştirdi. Selahaddin’in ardından Eyyûbî Devleti, onun oğulları tarafından yönetildi ve Mısır ve Suriye’de uzun yıllar süren Türk hâkimiyetinin temelini attı.

Ölümü

Selahaddin Eyyubi, Haçlılar ile çarpıştıktan ve Kral Richard ile antlaşma yaptıktan kısa bir süre sonra başkent Şam’a çekildi. 4 Mart 1193 tarihinde Şam’da öldü. Mısır, Libya, Yemen, Filistin, Suriye, Malatya, Ahlat, Doğu ile Güneydoğu Anadolu’ya ve Hemedan ile Kuzey Irak’a kadar onun adına hutbe okundu. Şam’daki Emevî Camii’nin bahçesindeki bir türbeye gömüldü. Ölümünden sonra yerine büyük oğlu el–Efḍal Alī geçti.

Yorum gönder