Avukat Nasıl Olunur? Avukat Maaşları 2023 Ne Kadar?

avukat

Avukat Nasıl Olunur? Avukat Maaşları 2023 Ne Kadar?

Avukat Nasıl Olunur? Avukat Maaşları 2023 Ne Kadar?

Avukat, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökenli olup, tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse, savunucu anlamlarına gelmektedir. Gelin hep birlikte avukatlık hakkında ki bütün detayları inceleyim.

Avukat Nedir, Ne İş Yapar?

Avukat Nasıl Olunur? Avukat Maaşları 2023 Ne Kadar?

Avukatlık “her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden ve kamu hizmeti gören serbest meslek mensubudur Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

 • Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,
 • Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,
  Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,
 • Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,
 • Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,
 • Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar,
 • Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder.

Avukat Nasıl Olunur?

avukat1

Avukat olabilmek için hukuk eğitimi veren 4 yıllık bir hukuk fakültesinden mezun olmak gerekir. Bir yıllık avukatlık stajının ardından ruhsat alınarak mesleğe ilk adım atılır. Avukatlık ruhsatı alan her avukatın bir baroya kaydolması gerekir. Her il sınırı içinde bir adet baro mevcuttur. Avukatlar, ancak bir ildeki baroya kaydolarak avukatlık mesleğini icra edebilirler. Avukatlık mesleğinde bağımsızlık çok önemli olduğundan, barolar ile avukatlar arasındaki ilişki astlık üstlük ilişkisi değildir. Barolar, avukatlar arasındaki mesleki dayanışmayı sağlamak, avukatların haklarını korumak ve avukatlık mesleğinin işlevine uygun yerine getirilmesi için çaba sarf eder.

Avukat Olmak İçin Hangi Bölüm Okunur?

avukat3

Avukatlık birçok kişinin hayalindeki meslektir. Ancak avukat olmaya nasıl ve nereden başlayacağını bilmeyenler için zorlayıcı bir süreç olacaktır. Avukat olabilmek için en başta 4 yıllık eğitim veren herhangi bir üniversitenin Hukuk Fakültesini kazanarak, mezun olmak gerekir. Yüksek puanlı bir bölüm olan Hukuk Fakültesine girip avukat olmak için ise; Türkçe, matematik, edebiyat, tarih ve coğrafya derslerinin iyi olması önemlidir. Bu derslerden iyi bir net çıkarılmadan hukuk fakültesi kazanmak mümkün değildir.

Hukuk fakültesi kazandıktan sonra da süreç oldukça zordur. Hukuk Fakültelerinde hem zorunlu olan hem de seçmeli olan dersler bulunur. Zorunlu dersler avukatlık mesleğinin gereği olan, bilinmesi zorunlu hukuk dersleridir. Seçmeli olan dersler ise avukat adaylarını çalışma hayatına hazırlayan uygulamaya yönelik ve sosyolojik derslerdir. Dört yıllık eğitim sürecindeki yer alan hukuka dayalı zorunlu derslerin bazılarını şu şekilde ;

 • Anayasa Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • İdare Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Genel Kamu Hukuk
 • Ceza Hukuk
 • İdari Yargılama Hukuku
 • Eşya Hukuku
 • Borçlar Hukuku Özel Hükümler
 • Ceza Hukuku Özel Hükümler
 • Ticaret Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Medeni Usul Hukuku
 • İcra İflas Hukuk
 • Milletler Arası Özel Hukuk
 • Miras Hukuk
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Ceza Usul Hukuku
 • Deniz Ticaret Hukuku
 • Uluslararası Hukuk

Bu dersler 4 senelik eğitim süresinde haftada belirli saatlerde verilir. Zorunlu dersler üniversiteden üniversiteye değişmez yani her fakültede aynıdır. Seçmeli dersler dekanlık kararı ile belirlendiğinden saati, sayısı veya dönemi farklılık gösterecektir.

Avukat Maaşları 2023 Ne Kadar?

avukat4

Avukatlar Temmuz ayında zam alacaklar. Avukat maaşları, farklı oranlarda artış gösterecek. Yüzde 30, 40 ve 50 oranlarına göre en düşük avukat maaşı sırasıyla 26 bin lira, 27 bin 950 lira ve 30 bin 85 lira seviyesine yükseltilecektir.

Bu zam oranları, ilgili yetkililer ve kurumlar tarafından belirlenen politikalara göre şekillenmektedir. Temmuz ayında gerçekleşecek zam, memur ve avukatların maaşlarında olumlu bir etki yaratacak ve çalışanlara daha iyi bir mali durum sunacaktır.2023 Temmuz ayı avukat maaşlarıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Avukat maaşları, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bunlar arasında avukatın deneyimi, uzmanlık alanı, çalıştığı kurum veya şirketin büyüklüğü, şehir ve bölge gibi etkenler yer almaktadır.

Avukatlar, genellikle kendi özel hukuk bürolarında çalışabileceği gibi, kamu kurumları, özel şirketler veya hukuk danışmanlık firmalarında da görev yapabilirler. Bu farklı çalışma alanları, avukatların maaşlarını etkileyen faktörler arasında yer alır. Ayrıca, avukatlar genellikle farklı kademelerde çalışır ve kariyerlerinde ilerledikçe maaşlarında artışlar gözlemlenebilir. Bir avukatın maaşı, genellikle deneyim, uzmanlık ve işverenin politikaları gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler: Pilot Nasıl Olunur? Pilot Maaşları 2023 Ne Kadar?

Yorum gönder