Mübaşir Nasıl Olunur? Mübaşir Maaşları 2023 Ne Kadar?

mubasir

Mübaşir Nasıl Olunur? Mübaşir Maaşları 2023 Ne Kadar?

Mübaşir Nasıl Olunur? Mübaşir Maaşları 2023 Ne Kadar?

Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde görev yapan kişilerdir. Mübaşirler, Adalet Bakanlığınca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir. Adalet Bakanlığına bağlı Adli Yargı Komisyonları tarafından atanırlar, mübaşirlerin en az lise mezunu ve tutanak bilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Gelin hep birlikte mübaşirlik mesleğini daha detaylı inceleyelim.

Mübaşir Nedir? Ne İş Yapar?

Mübaşir Nasıl Olunur? Mübaşir Maaşları 2023 Ne Kadar?

Mübaşir; mahkemelerde duruşmaya girecek davalı/davacı kişilere ve tanıklara çağrıda bulunan, hakimin emir ve beyanlarını bildiren, gerekli evrak ve dokümanların takibini yapan kişilerdir. Mübaşirler “Çağrıcı” olarak da bilinir.

Mübaşirler, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde görev alan, duruşmanın disiplininden sorumlu kişilerdir. Duruşma boyunca hakime yardımcı olurlar ve genel anlamda duruşma işleyişinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludurlar. Görevleri ise şu şekildedir:

  • Duruşmada konuşacak kişinin, beyanlarını ayakta vermesini sağlamak ve hakim karar aşamasına gelindiğini beyan ettiğinde salondaki herkesi ayağa kalkmaları için uyarmak,
  • Ertelenen duruşma olması halinde, taraflara ertelenen tarihi bildiren belgeyi hazırlamak,
  • Mevzuatta bulunan uygun resmi kıyafeti giymek,
  • Kapalı duruşma yapılması halinde salonu boşaltmak ve duruşmanın gizliliğini belirten yazıyı duruşma salonunun kapısına asmak,
  • Günlük duruşma listesini görünebilir bir yere asmak,
  • Yazı işleri müdürünün denetimi altında kalem işlerinde çalışmak,
  • Arşivdeki dosyaların düzenini sağlamak ve arşivdeki dosyalara ilişkin giriş çıkış işlemlerini kontrol altında tutmak,
  • Daire başkanı veya yazı işleri müdürünün atadığı görevleri yerine getirmek,
  • Evrak tarama işleminin tamamlanmasının ardından, evrakı ilgili dosyaya yerleştirmek,
  • Posta ve zimmet işlerini yürütmek.

Mübaşir Nasıl Olunur?

mubasir2

Devlette mübaşir olabilmek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve yüz kızartıcı suçlar sebebiyle bir sene veya üzeri ceza almamış olmak gerekir. Bu şartları karşılayan ve en az lise mezunu olan kişilerin, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girmesi ve başarılı bir puan alması gerekir. Daha sonra ise Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakata girilmesi ve geçerli bir puan alınması gerekmektedir.

Mübaşir Olmak İçin Hangi Bölüm Okunur?

mubasir4

Mübaşir olmak için herhangi bir kurs, sertifika veya herhangi yükseköğretim gerekmez. Mübaşir olmak isteyen kişiler, KPSS ve sonrasında tabi tutulacakları sözlü sınavlar için Genel Hukuk, Matematik, Türkçe, Mantık, Coğrafya, Tarih, Kalem Mevzuatı derslerinde bilgi sahibi olmamalılar.

Mübaşir Maaşları 2023 Ne Kadar?

mubasir1

Temmuz ayı zammı ile birlikte mübaşir maaşları 22.200 TL – 26.500 TL arasında değişmektedir. Bu maaşlar lisans mezunu mübaşir maaşı için geçerlidir.

Meslekteki kıdemi olmayan ve 13/3 memurluk dercesine sahip lise mezunu mübaşir maaşları 22.200 TL ile 24.800 TL arasındadır.

Yorum gönder