Ortak Sınav Tarihleri Açıklandı Mı? Ortak Sınavlar Ne Zaman? MEB Duyurdu!

ortak sinav

Ortak Sınav Tarihleri Açıklandı Mı? Ortak Sınavlar Ne Zaman? MEB Duyurdu!

Ortak Sınav Tarihleri Açıklandı Mı? Ortak Sınavlar Ne Zaman? MEB Duyurdu!

MEB, ortaokul ve liselerdeki yeni uygulanacak olan ortak sınav tarihlerini kamuoyuna duyurdu. Bakanlık, ortaokul 6. sınıf düzeyinde Türkçe ve matematik dersleri için düzenlenecek ortak sınavı 26 Aralık 2023 Salı gününe, 9. sınıf seviyesindeki Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için gerçekleştirilecek ortak sınavı ise 27 Aralık 2023 Çarşamba gününe planladı. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve ilgili okullara iletilerek sınavlar, il ölçme değerlendirme merkezleri tarafından değerlendirilecektir.

Ortak Sınav Nedir?

Bu sene ilk kez ortaokul 6. sınıf düzeyinde “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9. sınıf aşamasında “Matematik” ile “Türk dili ve edebiyatı” derslerinin ikinci sınavlarını “ülke genelinde ortak sınav” şeklinde değiştirme fikri hayata geçiyor. Bu kararın temel amacı, öğrenci gelişimini izlemek, müfredatın tüm okullarda tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlamak ve uygulama birliği oluşturmaktır.

Ortak Sınav Tarihleri Açıklandı Mı? Ortak Sınavlar Ne Zaman? MEB Duyurdu!

Ortak Sınav Takvimi Açıklandı Mı?

Bu bağlamda, Türkiye genelinde ilk kez gerçekleştirilecek olan ortak sınavlar, 9. sınıf seviyesindeki Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba , 6. sınıf seviyesindeki Matematik ve Türkçe dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü planlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sorular, ilgili okullara teslim edilecek ve sınavlar okullar tarafından gerçekleştirilecektir. Sınav evrakları, il ölçme değerlendirme merkezleri tarafından değerlendirilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, resmi gazetede yayınlanarak okul öncesi eğitimden 12. sınıfa kadar olan kademelerde ölçme değerlendirme uygulamalarına yeni kurallar getirmiştir.

Bu kapsamda, ilkokul ve liselerde, “ülke genelinde”, “il ve ilçe genelinde” ve “okul genelinde” olmak üzere üç farklı türde ortak yazılı sınav yapılması planlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenecek ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini içeren resmi bir yazıyı il müdürlüklerine iletmiştir.

Bu yazıda, ortak sınavlara dair şu ifadelere yer verilmiştir: ‘2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 9. sınıf seviyesindeki Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba , 6. sınıf seviyesindeki Matematik ve Türkçe dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü ülke genelinde ortak sınav şeklinde yapılmasına karar verilmiştir.’

Ortak Sınav Tarihleri Açıklandı Mı? Ortak Sınavlar Ne Zaman? MEB Duyurdu!

Ortak Sınav Nasıl Olacak?

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, ortak sınav uygulamasına geçiş hakkında açıklamalarda bulundu.

Genel Müdür Bülbül’ün açıklamalarına göre, ortak sınavlar, yeni bir sınav uygulamasını getirmeyi amaçlamamaktadır. Ülke genelinde veya il/ilçe bazında düzenlenecek olan ortak yazılı sınavlar, zorluk derecesi ve kapsam açısından, okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve bu sınav sonuçları öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

Ders içi kapsamında telafi adına değerlendirmeler uygulanacak. Ancak, ülke geneli veya il/ilçe geneli ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması veya okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacaktır.

Asıl amaç, eğitim müfredatının tüm okullarda uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve öğrencilerin geçerli ve güvenilir ölçme araçlarıyla değerlendirilmesine imkan tanımaktır. Ülke, il veya ilçe geneli ortak sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrenci sıralamaları veya okul karşılaştırmaları yayınlanmayacaktır. Okullar arası karşılaştırmalı veriler üretilmeyecektir.

Ortak Sınav Tarihleri Açıklandı Mı? Ortak Sınavlar Ne Zaman? MEB Duyurdu!

Ortak Sınav Konuları

Sınıf düzeyi, alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örneklerine dayanarak kendi belgelerini hazırlayacak ve bunları kamuoyuna duyuracaklar.

Okulların genelinde düzenlenecek olan ortak yazılı sınavlarla ilgili bilgilendirme notları, senaryolar ve örnek sorular, https://odsgm.meb.gov.tr/ web sitesinde yayınlanacaktır.

Ortak sınav konularının sınıf sınıf ayrıldığı tablo için buraya tıklayınız.

Yorum gönder