Diplomat Nasıl Olunur, Maaşları Ne Kadar? Türk Diplomat Olmak İçin Kaç Dil Bilmek Gerekir?

diplomat nasil olunur maaslari ne kadar turk diplomat olmak icin kac dil bilmek gerekir

Diplomat Nasıl Olunur, Maaşları Ne Kadar? Türk Diplomat Olmak İçin Kaç Dil Bilmek Gerekir?

Diplomat Nasıl Olunur, Maaşları Ne Kadar? Türk Diplomat Olmak İçin Kaç Dil Bilmek Gerekir? Gelecek planlarına diplomat olmak  isteyenlerin en çok merak ettiği sorular olan Diplomat İçin Ne Okunmalı, Hangi Bölüm Okumalıyım? Diplomat Ne İş Yapar? Türk Kadın Diplomat Nasıl Olunur? gibi tüm merak edilenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Diplomat Nasıl Olunur?

diplomat nasil olunur

Kariyer hedeflerinde Diplomat Olmak isteyenlerin en çok merak ettiği Diplomat Nedir, Ne İş Yapar? Diplomat Nasıl Olunur? Gibi soruları ve Diplomat olmak için Hangi Bölüm Okumak Gerekir? gibi tüm merak edilenleri sizler için paylaştık. Öncelikle kısaca Diplomat ne demek? Yanıtlayalım. “Diplomat“, genellikle bir ülkenin başka bir ülkeyle ilişkilerini yöneten, temsil eden ve müzakere eden kişidir.

Diplomatlar, genellikle yabancı ülkelerde bulunan büyükelçiliklerde, konsolosluklarda veya diplomatik misyonlarda çalışırlar. Bu kişiler, ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek, anlaşmaları müzakere etmek, krizleri yönetmek ve vatandaşlarına yardım etmek gibi çeşitli görevleri yerine getirirler. Diplomatlar, ülkeler arasında barış ve işbirliğini sağlamak için önemli bir rol oynarlar.

Önemli bir kariyer olan Diplomat mesleğini seçmek isteyenler adaylar için ilk adım aday meslek memurluğu sınavı veya aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavıdır. Bu sınavlar birbirinden farklı yürütülseler de içerikleri ve şartları temelde aynıdır. Yazımızın devamında Diplomat Nasıl Olunur? Tüm detayları ile bulabilirsiniz.

Diplomat olmak için genellikle üniversitelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk, tarih gibi bölümlerinde lisans veya yüksek lisans derecesi almak gereklidir. Bununla birlikte, yabancı dil bilgisi ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir. Diplomatik hizmetlere girmek için, genellikle ülkenin dışişleri bakanlığı veya diplomatik hizmetleri ile ilgili diğer kurumları tarafından yapılan sınavları geçmek gerekmektedir. Bu sınavlar genellikle dil, siyasi bilgi, kültür, tarih ve genel kültür konularını kapsamaktadır.

Ayrıca, diplomatlar aynı zamanda iyi bir iletişimci olmalı, problem çözme yeteneklerine sahip olmalı ve farklı kültürlerle ve uluslararası hukukla ilgili konularda bilgili olmalıdır. Diplomatik hizmetlerde çalışmak için bazı ülkeler vatandaşlık şartı koşarken, bazıları da yabancı uyruklu kişileri kabul etmektedir. Bu konuda, çalışmayı hedeflediğiniz ülkenin diplomatik hizmetlere katılma şartlarını araştırmak önemlidir.

Diplomat Olmak İçin; Uluslararası ilişkiler köprü görevi gören, ülkesini en iyi şekilde temsil ederek hizmet ettiği bölge ile ilişkilerini kuvvetlendiren kişiye diplomat denir. Diplomatlar temelde halkın çıkarlarını korur ve üstün tutar. Devletlerarası bu gayeyle aracılık eder. Günümüzde çalışkan Türk kadın diplomatlar da bulunur. Kadın adayların özellikle bu konuda teşvik edilmesi gerekir.

Diplomat olmak için bu göreve başvurusunda kabul gören üniversite bölümleri şunlardır;

 • Siyasal bilgiler bölümü mümkünse yüksek lisansı farklı bölümden
 • İdari ve iktisadi bilimler Fakültesi bölümlerinden (işletme/maliye/Kamu Yönetimi/Ekonomi)
 • Hukuk Fakültesi mezunu olmak da ancak yüksek lisansı farklı bölümden olması avantaj

Üniversite bitirmek yeterli mi diplomat nasıl olunur gereği dil bilmeden başvuru yapılamaz. Üniversiteden mezun olanlar sınava girme hakkı elde eder.


Diplomat Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

diplomat olmak icin gerekli sartlar nelerdir

Dışişleri Bakanlığı meslek memurları olarak da tanımlanan Diplomatlar, adayların yabancı dil ve okul bilgileri ile muhakeme, kavrayış ve ifade yeteneklerinin ölçüldüğü, yazılı ve sözlü aşamalarından oluşan yarışma sınavı ile seçilirler.

Aday Meslek Memurluğu Sınavına Katılma Şartları Nelerdir?

Dışişleri Bakanlığı meslek memuru olmak için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan devlet memuru olma koşullarına ilaveten aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Yazılı eleme sınavının ilk günü itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak,
 2. b) Siyasal  Bilgiler, İktisat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin dört yıl süreli  eğitim veren uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi, iktisat,  maliye, işletme ve ekonomi bölümlerinden, Hukuk Fakültelerinden veya bu dallara  öğrenim programlarında ağırlıklı olarak yer veren (bu konuda Bakanlığın takdiri  esastır) denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı öğrenim kurumlarından mezun  olmuş olmak) ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavından, Bakanlığımız aday meslek memurluğuna giriş için belirlenmiş puan türünden (KPSS36) , sınav ilanında duyurulacak yeterli puanı almak,
 3. d) Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,
 4. e) Her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü resmi hastane raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazananlardan istenecektir). (Aday Meslek Memurluğu Sınavına en fazla üç defa katılınabilir.)

Sınav Konuları Nelerdir ?

Yazılı eleme aşamasında, adayın sınava gireceği yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) kompozisyon, Türkçe ‘den yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçe ‘ye çeviri bölümleri bulunur. Almancadan sınava gireceklerin, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden de sınava girmeleri zorunludur. Ayrıca, iki dilden birden sınava girmek de mümkündür.

Sınavın yazılı aşamasını kazanan adaylar sözlüye çağırılır. Sözlü sınavda adaylara, Siyasi Tarih (Osmanlı Siyasi Tarihi, 1789’dan günümüze kadar Dünya Siyasi Tarihi, Türk İnkılâp Tarihi), Uluslararası Politika, Anayasa Hukuku, Siyasal Sistemler ve İnsan Hakları, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Uluslararası Hukuk, Devletler Özel Hukuku, Hukukun Temel Kavramları ve Medeni Hukuk, Türkiye Ekonomisi, Maliye, Uluslararası Ekonomi ve Genel Kültür konularında sorular yöneltilmektedir. Mülakat şeklinde yapılan sözlü sınavda adaylar, yukarıda belirtilen konuların tümünden bir defada sınava tabi tutulur.

Yazılı ve sözlü sınavlarda tam not 100 olup, geçer not 70’tir. Yazılı sınavlarda her sınav için ayrı değerlendirme yapılmakta olup, sınavın her bölümünden geçer not almak şarttır. Başarı sırasını bu sınavlarda alınan notların toplamı belirler. Yazılı sınavlarda başarı sağlayanlar sözlü sınava alınırlar. İkinci yabancı dilden alınan notların ortalamasının 60’tan fazlası sınav notları toplamına eklenir. Ancak, bu ekleme, asıl dil sınavındaki başarısızlığı telafi etmez. Diğer taraftan, birinci dil olarak Almanca’dan yazılı eleme sınavına girenlerin İngilizce veya Fransızca’dan da en az 50 almaları gereklidir. Sınav tarihleri belli başlı gazetelerin Türkiye baskılarında ve Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde sınavdan makul bir süre önce ilan edilir.

Bakanlığın Personel Dairesi Başkanlığı’nın 292 13 88-89-90 numaralı telefonlarından sınavla ilgili ilave bilgi alınabilir.

Sınavlar zor, ancak adildir. Adayların kapalı sınav kağıtları, Bakanlığın üst düzey yöneticilerinden oluşan bir komisyon tarafından ayrı ayrı etraflıca değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan başarı tablosu kesindir. Sözlü sınavlarda ise her bir adayın durumu yine ayrı ayrı ele alınır ve komisyon üyeleri her bir adaya puan verir. Adaylar ve sınav kağıtları nesnel ve önyargılı müdahaleden uzak bir şekilde değerlendirilir. Bu özellik, Dışişleri Bakanlığı’nı, bulunduğu saygın noktada tutan en önemli öğedir.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Ne Bekleyebilirsiniz ?

disisleri bakanligi diplomat nasil olunur

Diplomasi kariyeri yapmak istiyorsanız, genç yaşta sorumluluk üstlenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yurtdışı temsilciliğinin yönetiminde yer almayı arzu ediyorsanız, Türkiye’yi yurtdışında temsil etmek istiyorsanız, ilerlemelerin liyakate dayanarak yapıldığı dinamik bir kurumda çalışmak istiyorsanız, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmenin mutluluğunu duymak istiyorsanız, sizi meslek memuru olmaya davet ediyor ve size aşağıdaki imkanları sunuyoruz.

Eşit Fırsatlar

 • Kariyer
 • Yurtdışı Tayin
 • Meslekte Yükselme
 • Hizmetiçi eğitim

Eşit Fırsatlar Dışişleri Bakanlığı’na sadece belirli toplumsal kesimlerden personel alındığı şeklinde zaman zaman dile getirildiği gözlenen görüş dayanaktan tamamen yoksundur. Bakanlığımıza 1998-2006 yıllarında katılan 302 meslek memurunun anne-baba mesleklerini gösteren aşağıdaki tabloya bakıldığında, bunlardan sadece % 6.96’sının Dışişleri mensuplarının çocukları olduğu görülecektir.

Kamu Görevlisi% 39.4
Serbest% 17.55
Mimar-Mühendis% 11.26
Dışişleri Memuru% 6.96
Avukat-Hakim% 4.30
Doktor-Eczacı% 4.30
Bankacı% 2.98
Diğer% 13.25

Sınav kazanan gruba mensup meslek memurlarının göreve aynı gün başlatılmasına özen gösterilir ve daha önce başka kamu kuruluşlarında geçirilmiş süreler meslek memuru kıdemi bakımından önem taşımaz. Bu suretle aynı sınavı kazanmış memurların kıdem bakımından yekdiğerine avantaj sağlaması önlenmiş olur.

Kariyer

Meslek memurluğu bir “kariyer” özelliği taşır. Belirli süreler ve aşamalar geçirilmeden meslekte üst unvanlara ulaşmak olanaklı değildir. Bu çerçevede, iç ve dış teşkilatta her kademedeki yöneticilerin sadece meslek memurları arasından belirlenmesi yasal zorunluluktur. Başka kamu kurumlarından Dışişleri Bakanlığı yönetici kadrolarına naklen atama yapılamaz.

Yurtdışı Tayin

Yaklaşık kırk yıllık bir meslek hayatının üçte ikiye varan bölümü dış temsilciliklerde geçer. Bakanlık, dış tayinleri, olanaklar ölçüsünde, memurların çeşitli alanlarda deneyim kazanmalarını sağlayacak şekilde yapar, her tayin dönemi öncesinde tayin yapılacak yurtdışı görev yerleri belirlenir ve tayin kapsamına giren memurlardan tercihlerini bildirmeleri istenir. Yapılan tayinlerde memurların tercihleri de, imkanlar elverdiği ölçüde, dikkate alınır. Meslek memurlarının, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında dış görev süreleri en çok beş yıl, merkez görev süreleri ise en az iki yıldır.

Meslekte Yükselme Gösterilen başarı ve uyum meslekte yükselmenin yegane ölçüsüdür. Bakanlık, memurlarının başarı düzeylerini, başta sicil mekanizması olmak üzere, sürekli şekilde izler ve bu durum kariyerdeki gelişime ilişkin kararların temelini teşkil eder.

Hizmet İçi Eğitim

Bakanlığa katılan aday meslek memurları, önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare daha kapsamlı olan hazırlayıcı eğitim ile yurtiçi ve yurtdışı staja tabi tutulurlar. Temel ve Hazırlayıcı eğitim Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir.


Diplomatların Görevleri Nelerdir?

diplomat gorevleri nelerdir

 • Hükümetin belirlediği dış politikaya uygun bir şekilde devleti ve milleti temsil eder.
 • Görev yaptığı ülkede TC uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin hak ve hukukunu korumak.
 • Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile uluslararası örgüt ve ilgili bakanlıklarla işbirliği yaparak ilişki ve görüşmelerini yürütür
 • Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarda temsil işlerini yetkili makam olarak yürütür
 • Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri izler.
 • Kısacası Türkiye Cumhuriyetini dış dünyada temsil etme ve çıkarlarını koruma gibi ağır bir sorumluluk altında olan diplomatlık mesleği bazı özellikler gerektirmektedir.

Bu özelliklerden bazıları:

 • Üstün bir akademik yetenek düzeyine sahip
 • Başkalarını etkileyebilen düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen
 • İyi iletişim kurabilen
 • İyi derecede yabancı diller bilen
 • Ülkesini dışarıda temsil edebilme yeteneğine sahip
 • Bedensel özrü bulunmamaktır.
 • Diplomatlar Ne iş Yapar?

Her ülkenin belirli ilkelere göre atanmış diplomatları vardır. Diplomatlar, ülkelerini diğer ülkelere karşı temsil etme görevini üstlenirler. İkili ilişkilerde veya herhangi bir önemli toplantıda, diplomatlar ülkelerini temsil etmek için tüm müzakerelerde bulunurlar. Kararlar veya müzakereler diplomatlar arasında gerçekleşir.

Diplomatlar, ülkeleri ile yapılan tüm müzakereleri yakından takip eder ve gerekli tedbirleri alır. Hükümet müzakerelerinde önemli rol oynayan diplomatlar, birçok konuyu ülkeleri adına detaylı bir şekilde tartışıyorlar. Her ülkenin atadığı diplomatlar, diğer ülkelerin yetkilileriyle herhangi bir konuda ayrıntılı olarak görüşebilir. Tüm hizmetler ve iş birliği diplomatlar aracılığıyla yürütülür. Devletin çıkarına olabileceği durumlarda, yabancı devletlerin ilgili tüm görüşmeleri diplomatlar aracılığıyla yürütür.


Diplomat Maaşları Ne Kadar?

Ülkemiz en iyi iç eğitim hizmetini diplomatlarına sunduğu için, hayatınız boyunca prestijli ve kaliteli bir kadroyla kendinizi sürekli yenileme fırsatı yakalarsınız. İşin daha somut boyutuna gelecek olursak diplomatlık mesleği içinde birçok kademe olduğu için ortak bir maaştan söz etmek mümkün değildir. Diplomat 2023 maaşları; 5-10 bin dolar civarındadır. Diplomat maaşı 30-60 bin TL arasında değişmektedir. Ancak bu personeller görevleri boyunca devlet görevlisi olarak yaşadıkları için masraflarının da neredeyse hiç olmadığını hatırlatmak gerekir.

Bütün bunların yanında diplomatlar yurt dışı görevleri bağlamında çok önemli mali haklar da elde eder. Öyle ki, bu haklar aldıkları maaşın dahi önüne geçebilir. Bunlar aile yardımı, eğitim yardımı, Türkiye’ye geliş-gidiş masraflarına katkı, teşvik ödeneği ve tazminat hakkı olarak sıralanabilir.

Aile yardımı: Eş için %5, her bir çocuk için %2,5 olarak belirlenen ödenektir.

Eğitim yardımı: Yurt dışında okuyan diplomat çocuklarının yıllık okul masraflarının %50’si olarak belirlenmiştir.

Türkiye’ye geliş-gidiş masraflarına katkı: İki yılda bir diplomat, eşi ve çocuklarının Türkiye’ye geliş-gidiş biletlerini kapsar.

Teşvik ödeneği: Mahrumiyet bölgelerinde görev yapan diplomatların yurt dışı aylığının %15’i olarak belirlenmiştir.

Tazminat hakkı: Can güvenliğini tehdit eden durumlara karşın diplomatın bulunduğu ülkeyi terk etme zorunluluğu doğduğunda veya yaralanma meydana geldiğinde ödenir. Tazminat memurun 6 aylık maaşını geçemez.


👉 Nasıl Kaymakam Olunur? 2023 Kaymakam Maaşları Ne Kadar?

👉  Milletvekili Aday Adayı Nedir, Nasıl Olunur? Milletvekili Aday Adayı Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Bizi Takip Edin: Öğrenci Gazetesi

Yorum gönder