İcra Katibi Nasıl Olunur? Kimler İcra Katibi Olabilir? 2023 İcra Katibi Maaşları Ne Kadar?

icra katibi nasil olunur kimler icra katibi olabilir 2023 icra katibi maaslari ne kadar

İcra Katibi Nasıl Olunur? Kimler İcra Katibi Olabilir? 2023 İcra Katibi Maaşları Ne Kadar?

İcra Katibi Nasıl Olunur? Kimler İcra Katibi Olabilir? 2023 İcra Katibi Maaşları Ne Kadar? İcra katibi olmak isteyenlerin merak ettiği tüm soruları ve bununla birlikte lise mezunu icra katibi olabilir mi? icra memuru ile icra katibi arasındaki fark nedir? İcra Katibi Ne İş Yapar? gelin birlikte tüm bu merak edilen soruların cevaplarını öğrenelim…

İcra Katibi Nasıl Olunur?

icra katibi nasil olunur

Hemen hemen hepimiz icra katibi hakkında azda olsa bilgiye sahip olmuşuzdur. İcra Katibi Nasıl Olunur? sorusuna geçmeden önce İcra Katibi Nedir? kısaca tanımlayalım. “Icra katibi” ifadesi, icra mahkemelerinde görev yapan ve mahkeme kararlarını tutanak haline getiren kişilere verilen bir unvandır. İcra katibi, mahkeme başkanı tarafından görevlendirilir ve mahkeme kararlarının icra edilebilmesi için gerekli olan işlemleri gerçekleştirir.

Ayrıca, icra dosyalarını takip eder, borçlu ve alacaklılarla ilgili bilgi toplar, ilanları düzenler, icra edilecek malların satışını organize eder ve satış sonrası raporları hazırlar. İcra katibi, icra mahkemelerinde önemli bir rol oynar ve icra işlemlerinin etkili ve düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Gelelim İcra Katibi Nasıl Olunur? sorusu cevabına. İcra Katipliği yapabilmek için hukuk fakültesinden mezun olmak gibi bir koşul bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında icra katipliği alımları için genelde 4 yıllık lisans mezuniyeti olma şartı aranmaktadır. Buna rağmen yine de 2 yıllık ön lisans mezunlarına da bazen alım gerçekleştirilebilir. Bunun sonucunda verilecek karar durum ve şartlara göre 4 yıllık ve 2 yıllık mezunlar da görevlendirilebilir.

İlk şart arasında mezuniyet deresi bulunur ve sonrasında ise KPSS sınavına girme şartı aranmaktadır. icra katipleri için belirlene puanlar 75 ve 82 arasında değişiklik gösterir ve sonrasın kurum içi kamuda çalışmak üzere yapılan ilanlara başvuruda bulunulması gerekmektedir.


İcra Katibi Ne İş Yapar ?

icra katibi ne is yapar

İcra katibi ne iş yapar diye merak edenler için icra katipleri icra işlemlerinden sorumlu olan memurlardır. İcra belgelerinin ve paraların tutulması icra memurlarının görevlerindendir. Gerekli olan durumlarda icra işlemlerini gerçekleştirmek için müdürlük dışında çalışmaya giderler. İcra katiplerinin görevleri şunlardır:

 • Haciz yoluyla tahsil edilmesi gerekli evrakları teslim alarak, evraklar üzerindeki inceleme işlemleri sonrasında önemine bakılarak evrakların ayrılması ve haciz işlemlerinin başlatılması işlemlerini yapar.
 • Hacze gidildiğinde borçluya kendini tanıtır, haciz gerekçesini bildirir ve işlemlere başlar.
 • Haciz işlemleri başladığında, haczedilecek malların tespiti ve değerinin ne olduğunu konusunda değerlendirme yaparak alacak miktarı kadar malların haczini gerçekleştirir.
 • Haciz işlemleri esnasında yapılan her türlü işlemi tutanak altına almak.
 • Borçlunun itirazda bulunması üzerine tutanağa gerekçesini kaydederek bir nüshasını borçluya verilir ve borçlunun üç gün içerisinde vergi dairesine delillerle birlikte başvurmasını ister.
 • Haciz sırasında borçlu veya borçlular tarafından gösterilecek tepkiler üzerine güvenlik görevlisi çağırmak.
 • Haciz bildirim defterine bildirimleri kayıt altına alarak haciz işlemlerini bu defterden takip etmek.
 • Borcun alacağı maaş ve kira benzeri gelirlerden tahsilatı yapılacaksa borçlunun hesabı bulunan banka veya çalıştığı iş yerine tebligat çıkararak 7 gün içinde itiraz olmaması durumunda tahsilatı gerçekleştirmek.
 • Haciz sırasında yapılan nakit veya kıymetli eşya tahsilatlarını, aynı gün veya ertesi gün ilgili vezneye teslim etmek.

İcra Katibi Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

icra katibi olmak icin gerekli sartlar nelerdir

İcra katibi olmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

 1. Hukuk fakültesi veya meslek yüksekokulunda Adalet bölümünden mezun olunması gerekmektedir.
 2. Mezuniyet sonrası Adalet Bakanlığı tarafından açılan “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı”na girmeniz ve başarılı olmanız gerekmektedir.
 3. Başarılı olan adaylar hakim veya savcı olarak atanırken, sınavda belirtilen kontenjanlar doğrultusunda icra kâtipliği için de başvuru yapabilirler.
 4. Başvuru sonrasında adaylar, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan mülakat ve sınavlara tabi tutulur.
 5. Sınavları ve mülakatları başarıyla geçen adaylar, icra kâtipliği için atama işlemlerine dahil olur.
 6. Atama sonrasında adaylar, icra mahkemelerinde çalışmaya başlarlar ve icra işlemlerinde görev alırlar.

Özetle, icra kâtipliği olmak için hukuk eğitimi alınması ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sınav ve mülakatları başarıyla geçmek gerekmektedir.


Kimler İcra Katibi Olabilir?

kimler icra katibi olabilir

İcra katipliği, Türkiye’de özel bir meslektir ve icra dairelerinde görev yapmak üzere atanmış özel personel tarafından yürütülmektedir. İcra katipleri, yargı mercilerinde görev yapmak için belirli bir eğitim almış kişilerdir ve görevleri, icra daireleri tarafından yürütülen işlemlerin kaydedilmesi, takibi ve ilgili evrakların hazırlanmasıdır.

İcra katipleri genellikle Hukuk Fakültesi mezunlarından seçilmektedir. Bununla birlikte, yasal olarak icra katipliği pozisyonuna başvurabilmek için en az dört yıllık bir üniversite eğitimi gereklidir. Ayrıca, adayların belirli bir sınavı geçmeleri ve diğer başvuru şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Özetle, Türkiye’de icra katipliği mesleği, yasal olarak belirlenmiş belirli şartları karşılayan Hukuk Fakültesi mezunları veya en az dört yıllık üniversite eğitimi almış kişiler tarafından icra dairelerinde yürütülmektedir.


İcra Katibi Nerelerde Çalışır?

İcra Katipleri kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya hak kazanan kişilerdir ve özel sektörde istihdam etme gibi bir durum söz konusu değildir. Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumların bünyesinde istihdam etmek üzere görevlendirme yapılır.

İcra memurlarına göre belirlenen çalışma saatleri de diğer memurluklarda olduğu gibi genel olarak 08:00 ile 17:00 saat aralığında belirlenmiştir. Haftalık 40 saat çalışma sağlarlar ve daha uzun çalışmalar da memur için fazla mesaiden sayılarak ona göre ödeme alınma gerçekleşir. Genel olarak hafta içi çalışma gerçekleşse de nadir olarak hafta sonu da çeşitli iş ve işlemler için çalışmaktadırlar.

İcra katipliği için akıllarda şüpheyle yaklaşılan bir konu da sanılan durumun aksine çok hızlı klavye kullanmalarının zorunlu olmasıdır ve icra katiplerinin böyle bir zorunluluk getirilmemiştir. Bu zorunluluk zabıt katipleri için getirilmiş bir şarttır.


İcra Kâtipliği Hangi Bakanlığa Bağlıdır?

Türkiye’de İçişleri Bakanlı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi Adalet Bakanlığı da en yaygın bakanlıklardan biridir. Hayatın neredeyse her alanında bu bakanlıkla ilgili bir kurum vardır.

Kanunların uygulanmasından üretim alanlarına kadar hayatımızın hemen her alanında yer edinen Adalet Bakanlığı’na bağlı olan İcra memurluğu da ekonomik yaşamımızla ilgili bir kamu kadrosudur.

İcra Kâtipliği, adaletin tesisi ve konusuyla ilgili kanunların icrasını yerine getirmekle görevli bir meslek dalıdır. Adalet Bakanlığı her yıl bu meslek için kadrolar açar ve personel işe alır.

Bu kadroda kamu çalışanları, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışırlar.


İcra Katibi Görevleri Nelerdir?

icra katibi gorevleri nelerdir

sıklıkla mahkemelerde görev yapan icra katiplerinin görevleri de en çok merak edilenler arsında yer almakta. Genel olarak mahkemelerle ilgili tüm detayları hazırlayan ve ve mahkeme işlemlerini sırasıyla takip ederler. İcra katibi, icra mahkemelerinde görevli bir memurdur ve aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Mahkeme kararlarını tutanak haline getirmek,
 2. İcra dosyalarını hazırlamak, düzenlemek ve takip etmek,
 3. Borçlu ve alacaklılarla ilgili bilgi toplamak,
 4. İcra edilecek malların tespitini yapmak ve satış işlemlerini organize etmek,
 5. İlanların düzenlenmesi,
 6. İcra edilecek malların satışından sonra rapor hazırlamak,
 7. Mahkeme başkanına yardımcı olmak ve icra işlemlerinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak.

Ayrıca icra katibi, icra mahkemelerinde yapılan duruşmalarda da hazır bulunur ve tutanakları tutar. İcra katibi, icra mahkemelerinde önemli bir rol oynar ve icra işlemlerinin etkili ve düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.


Lise mezunu icra memuru olabilir mi?

Adalet Bakanlığı tarafından uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre belli dönemlerde alımlar yapılmaktadır. Buna göre lise mezunu adayların başvuruları açık tutulmaktadır. Yani Adalet Bakanlığı alım ilanlarına göre lise mezunu adaylar içinde icra katipliği alımı yapılmaktadır.


İcra Katibi 2023 Maaşları Ne Kadar?

Memur maaşlarına 2023 ocak ayı itibariyle %5.49 oranında yapılan zamla birlikte maaşlarda artış olmuştur. Bu durum Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan sözleşmeli icra katiplerinin maaşlarında da etkisini göstermiştir. Her ne kadar yaptıkları iş ve yaşadıkları stres noktasında çok yeterli görülmese de icra katibi maaşları 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde şöyledir:

 • Lise mezunu yeni başlayan sözleşmeli icra katibi maaşı: 13.838 TL.
 • Önlisans mezunu yeni başlayan sözleşmeli zabit katibi maaşı: 13.859 TL
 • Lisans mezunu yeni başlayan sözleşmeli zabit katibi maaşı: 13.882 TL
 • İcra katipleri bu maaşların yanı sıra 500 ila 700 TL arasında yolluk parası almaktadır.

2023 yılı temmuz ayı itibariyle bütün memurlara gelecek olan maaş zamları, zabit katiplerinin maaşlarına da arttıracaktır. Temmuz ayında memurlara gelecek zam oranının %5 ile %8 arasında olacağını düşünürsek, icra katiplerinin ” 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde alacakları maaş 14.050 – 14.200 TL ” arasında olması beklenmektedir


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Savcı Nasıl Olunur? 

👉 Büyükelçi Nasıl Olunur?

Yorum gönder